Nüfusun Ülkeye Etkileri

Bugün günümüzde dünya üzerinde yaklaşık olarak sekiz milyar insan bulunmaktadır. Bu sekiz milyarlık koca nüfusun başka kıtalara, ülkelere ve şehirlere dağılması sonucunda ise dünyada düzensiz bir nüfus dağılışı gözlenmektedir. Bu düzensiz nüfus dağılışı sonucunda ise bazı ülkelerde fazla nüfus nedeniyle bazı ülkelerde ise az nüfus nedeniyle bazı sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu problemlerin yakın zamanda dikkate alınıp bir çözüm getirilmemesi halinde ise dünyanın artık düzeltilemeyecek kadar kötü bir hale gelmesi işten bile değildir.

Günümüzde daha çok yüksek nüfus problemine rastlandığından dolayı bu problemle başlamak daha doğru olur. Yüksek nüfus problemi günümüzde genellikle iyi durumda olan ve gelişmekte olan ülkelerde veya gelişmemiş ülkelerde görülmektedir. Bunun nedeni ise gelişmiş ülkelerin gerekli önlemleri alıp, vatandaşlarının gerekli bilince ulaşmasını sağlamış olmasıdır. Her mültecinin ülkeye alınmaması, katı kurallar doğrultusunda ülkeye alınması ya da çok kritik durumlarda farklı politikalarla bir ailenin çocuk sayısını sınırlaması örnek olarak gösterilebilir. Yüksek nüfus sonucunda ise oluşabilecek birçok sorun bulunur. Kaynakların tükenmesi, diğer canlıların nesillerinin tükenmesi ve fazla kaynak kullanımı dolayısıyla yaşanabilecek diğer problemler bu sorunların en önce gelen örneklerinden birkaçıdır.

Yüksek nüfusun her ne kadar olumsuz etkisi de olsa olumlu taraflarının da olduğunu kabul etmemiz gerekir. Herhangi bir istisna olmadığı müddetçe canlı bir ekonomi, daha işlek şehir merkezleri ve doğru bir eğitim ile kültürlü bir halkın oluşması bunlara örnektir. Tabii ki buna bağlı olarak daha pek çok farklı olumlu etki görülecektir.

Bunun yanında alçak nüfuslu ülkelerde daha çok olumlu etki bulunurken daha az olumsuz etki gözlenir. Olumlu etkilere en önemli örneklerden biri olan yalnızlıktan duyulan huzur ile başlamak istiyorum. Özellikle yüksek nüfuslu bir yerdeki şehir sesleri, insan sesleri ve bütün bu seslerden uzak bir şekilde hissedebildiğiniz huzur hissi. Ancak bu kişisel bir seçim olduğundan ve benim gibi her insanı mutlu etmeyebileceğinden dolayı diğer örnekler daha somut ve tutarlı örneklerdir. Mesela doğaya daha az zarar verilmesi, daha temiz bir yaşam alanı, kişi başına düşen daha çok kullanılabilir kaynak ve genellikle daha az suç oranı en başta gelen örneklerden birkaç tanesi.

Aynı yüksek nüfusta olduğu gibi alçak nüfusun da birkaç olumsuz etkisi vardır. Buna örnek olarak ise daha az iş imkanı, daha durgun bir ekonomi ve aynı zamanda kimileri için olumlu bir etki olan yalnızlık gösterilebilir.

Kısaca özetlemek gerekirse yüksek nüfusun da alçak nüfusun da kendince pozitif ve negatif etkileri bulunmaktadır. Bu etkiler çok uç nüfuslara ulaşılmadığı sürece sizi rahatsız etmeyecek kadar gözlenir. Yaşayacağı yeri seçmek ise kişinin kendi tercihi ve ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleşir. Ancak genel olarak bakıldığında, bir istisna bulunmadığı sürece alçak nüfus, yüksek nüfusa kıyasla ülkeye daha az zarar verir ve ülkenin refah seviyesini daha olumlu etkiler.

(Visited 3 times, 1 visits today)