NÜKLEER ENERJİ

İnsanların nükleere ihtiyacı vardır çünkü günümüzde nüfus çok artıyor ve bununla birlikte enerji kullanımı çoğalmalıdır.
Nükleer santraller 31 ülkede var olmaktadır, dünyada çalışan 450’den fazla nükleer güç reaktörü vardır.
Nükleer enerji başka enerjilerden daha fazla güç üretilir. Nüfus çoğalması durumundan enerjiye çok daha ihtiyacımız olur. Nükleer enerji temiz ve yeşil enerjidir çünkü üretim süresinde sadece su buharı yaydığı için üretim çok daha temiz olduğu söylenir. Nükleer santrallerin çevreye ve nüfusa radyasyon etkisi, atmosfere zararlı maddeleri yayan petrol, kömür ve oil ile çalışan santraller gibi değildir, onlara göre çok daha az zararlı maddeler yayarlar.
Nükleer enerjisinin avantajlarının olmasına rağmen bazı ülkeler bu enerjiyi reddediyorlar ve nükleer santralleri kapatıyorlar, örnek olarak İtalya mevcut tüm nükleer santralleri kapattı ve nükleer enerjiyi tamamen terk etti. Neden?
Termik santraller genelde kömür yakarken çalışan bir nükleer santralden çok daha fazla radyasyon yayar. Bununla birlikte, bir nükleer santralde bir kaza olursa bu durum çok daha tehlikelidir çünkü nükleer santrallerdeki kazalar çok daha fazla yıkıcıdır ve geniş alanı fena bir şekilde etkiler.
Bu santraller ekipmanlar tarafından ya da doğal afetlerden, tasarım hatalarından kaza nedeni az olur. Genelde acil durumların sebepleri insan faktörü ve hatasından oluşur. Nükleer santraller güvenli tasarıma sahiptir ve o nükleer santrallerinde yıllarca çalışan nükleer mühendisleri bir çok güvenlik sistemleri oluşturmuştur ve çözüm üretmiştir. Nükleer santrallerinde bağımsız güvenlik sistemi sahiptir. O yüzden bozulma ihtimali zayıftır ve dünyanın nükleer enerjiye ihtiyacı olduğundan ülkeler nükleer santralleri inşaat edeceklerdir. Ekonomi sayesinde en gelişmiş ülkeler nükleer teknolojiyi tercih ediyorlar.

Günümüzdeki modern teknolojilerin güçlüsünü kullanmak en iyisidir. Nükleer santral yakınlarındaki çevrede güvenli yaşayabiliriz, turistik dinlenme alanları, deniz ve plajları kullanmak mümkündür.

(Visited 3 times, 1 visits today)