O ADAM ZEKİ

Zekanın çalışmadan üstün olduğunu savunan insanlar ya çalışamayacak kadar tembel ya da verilen emekleri göz ardı edebilecek kadar nankördür. Zekâ tek başına ham demir gibidir, ona değer katan şey senin onu nasıl şekillendirdiğin, değerlendirdiğindir. Eğer zekâ tek başına işe yarıyor olsaydı hepimizin bildiği ´Zeki ama çalışmıyor´ klişesi var olmazdı. Ayrıca hepimizin tanıdığı Einstein’ın IQ seviyesi aslında sandığımız kadar yüksek değildir. Bugüne kadar ondan çok daha zeki çok insan yaşamıştır. Einstein´ı bu harcanmış potansiyellerden ayıran tek şey çalışması, çabası ve kararlılığıdır.

 

IQ beynin saklama alanıdır çalışma ise içindeki dosyalardır sen saklama alanını doldurmaya çalışmadıkça saklama alanının sana bir faydası yoktur. İçini neyle doldurduğun ve nasıl doldurduğunda çok önemlidir içi doldurulmayan kafalar günün sonunda birer pişmanlık olmaya mahkumdur. Eğer yapabileceğimiz şeyler zekâmız ile başından belli olsaydı kimsenin çabalamasının anlamı kalmazdı. Yıllarını bir mesleğe, spora herhangi bir amaca harcayan insanların çabası boşa giderdi. İnsanların hayatlarına yön veren şey neye, ne kadar, nasıl çalıştıklarıdır amaçları için ne kadar emek harcadıklarıdır. Çalışmadan bir şey elde etek beklenemez. Yapılan araştırmalara göre zekâ seviyesi bazı egzersizler ve beyinin uyarılma aralıklarına göre özellikle gelişim döneminde artabiliyor. Yetişkinlerde aynı etkiyi yaratmasa da yine algılama ve analiz yeteneklerini arttıran egzersizler mevcut. Zekâ bile çalışarak arttırılabiliyorken zekadan tek başına bir şey beklemek kendimizi kandırmak olur. Şu an hepimizin akşamları çalışabilmesini sağlayan, ampulün mucidi Thomas Alva Edison´ın bir sözünü hatırlatmak istiyorum “Sıkı bir çalışmanın yerini hiçbir şey alamaz Deha yüzde bir ilham ve yüzde doksan dokuz terdir.”

Bir şeyler başarmış insanların buna benzeyen onlarca sözüne karşın çalışmayıp kendini avutan insanların her şeyi zekaya yüklemesi işleri için emek harcayan insanlara haksızlıktır. Yani her zaman söyledikleri gibi kimse başarı merdivenlerini elleri cebinde tırmanmamıştır o merdiveni çıkarken bin bir türlü sorunla karşılaşan insanların başarılarını doğuştan gelen uğuruna hiçbir şey harcanmamış bir değ

ere

 bağlamak onlara yapılan bir hakarettir. Ve unutulmamalıdır ki hemen olmasada çalışmalar eni sonu etkisini gösterir, hiçbir zaman boşa gitmez. Sözlerimi bu ülkeyi imkansızlıklar içinde düşmanlardan kurtarmış Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk´ün sözleri ile bitirmek istiyorum “Çalışmak demek boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın icaplarına göre ilim, fen ve her türlü medeniyet imkanlarından azami derecede istifade etmek zaruridir. Hepimiz itirafa mecburuz ki, bu husustaki hatalarımız çok büyüktür.”

 

(Visited 12 times, 1 visits today)