O Efsanevi Olay

Rivâyete göre, yıllar önce Gazi kasabasında Rumlar yaşamaktaydı. Bölgede savaşın çıkmasıyla kasabadan kaçmaya başlayan Rumlardan çocuğu olan bir kadın yaşlı ve sırtında çocuğu olduğu için kaçmakta zorlanır. Yüksek bir dağın yamacına gelince, diz çöker ve “Allah’ım ya beni taş yap ya da kuş yap!” diye dua eder. Duası kabul olan kadın, orada  taş kesilir.

Polonya efsanesine göre , bir ejderha her gece bir kız çocukları esir alıyormuş  ve halk ayaklanmaya başlamış ve kirala demişler ki “Bizim kız çocuklarımız her gece bir ejderha tarafından kaçırılıyor ne yapacağız bize yardım et kral” diye seslenmişler. Sıra kralın kızına gelir kral da der ki “Eğer kim o ejderhayı öldürürse ben onu kızımla evlendireceğim der ” bir adam o gece planını yapar ve ejderha ile savaşıp yener ve kral kızını ile evlendirir.

(Visited 19 times, 1 visits today)