O İnce Çizgi

  • Toplumda insanların yaşamını kolaylaştıran birçok değer vardır. Empati yapılmasını sağlayan ,hoşgörüyü arttıran,sevgi saygı ve merhameti oluşturan ,ilişkileri yoluna koyan. Onlardan biri de eşitlik ve adalettir. Her ne kadar ikisi aynı kavramlar gibi görünse de birbirlerinden çok farklı kavramlardır eşitlik ve adalet.
  • Eşitlik herkesin veya her şeyin birbirine denk yani eşit olması bireysellik oluşturmaması demekken ,adalet bireysellik içermektedir kişiden kişiye göre değişmektedir. Herkese kendi hakkı neyse o verilir güçlü güçsüz zengin fakir gözetilir. Örneğin herkesten aynı miktarda vergi almak eşitliktir ama herkes aynı parayı kazanmadığı için bu adaletsizlik olur. Eğer öğretmenler sınavlardan herkese tam puan verseydi eşitlik olurdu belki ama o zaman da az çalışan kişiyle çok çalışan kişi ayrılmadığı için adaletsizlik olurdu. Bir ailede küçük çocuk ile büyük çocuğa aynı miktarda yemek verilmesi ,küçük çocukla büyük çocuğun aynı ağırlıktaki yükü taşıması aynı derslere çalışmaları aynı şekilde eşitlik olurdu ama adaletsizlik olmazdı. Tüm kanunlar yasalar da buna göre düzenlenmemiş midir zaten ? Adalet için ,adaletli bir Türkiye için ,adaletin olduğu bir dünya için .İnsanların bireysel bir şekilde haklarını arayabilmeleri, suçluların yakalanabilmeleri ,masum kişilerin gerektiği yerlere gelebilmeleri için adalet vardır .Herkese eşit davranlısaydı adaletin ne anlamı kalırdı .”Adalet sözcüğü eşitlik anlamına gelmez .Adalet herkesin ihtiyacı olanı almasıdır. Eşitlik ise herkesin aynı şeyi almasıdır ve bu her zaman adil değildir.” sözü bizlere eşitliğin adalet ile kıyaslandığında adil olmayan bir yol olduğunu göstermekte. Charles De Montesquieu’nun da dediği gibi ” İnsanlar doğuştan eşittirler ama bunu sonsuza kadar sürdüremezler.” evet hepimiz eşit doğarız belki ama Charles De Montesquieu’nun söylediği gibi bunu ölene kadar sürdürmek imkansızdır. İnsan insana eşittir ama yapılan iş ,cinsiyet güç hayatın akışında gelişen olaylar buna engel olmaktadır. İnsanlar birbirine eşit diye onlara aynı görevleri vermek, aynı şartları uygulamak ,farklılıkları görmezden gelmek ,empati kuramamak adaleti hiçe saymak olacaktır. Yasalar kanunlar da eşitlikle adaletin arasındaki o ince çizgiyi ayırmak için oluşturulmamışlar mıdır zaten ?
  • Eşitlikle adaleti birbirinden ayırmak nitekim biraz zordur. Neticesinde herkes birbirine  eşit gibi görünse de işin aslı böyle değildir .Eğer biz cinsiyeti ,gücü ,yaşı kısaca sahip olduğu özellikleri tıpatıp birbiriyle aynı olan iki veya daha fazla kişiyi aynı şartlarda oldukları için eşit değerlendirirsek adaletli davranmış farklı özelliklere sahip insanları eşit değerlendirirsek adaletli davranmış olmayacağız. Kısaca bahsetmemiz gerekirse eşitlik aynı şartlar olmadıkça bir adaletsizliktir.

 

(Visited 25 times, 1 visits today)