Onlar Birer Canlı Ürün Değil !

Doğadaki türlerle birlikte çeşitli varyasyonlar beraberinde gelmektedir.Canlıların oluşturduğu popülasyonlar kendi içlerinde çok geniş biyolojik çeşitliliği barındırmaktadır.Canlı aleminin en küçük yapı taşı olan tür çok önemli bir rol üstlenmektedir.Dünyamızda tür çeşitliliğinin ekolojik yapılarla desteklenerek, biyolojik çeşitliliği meydana getirmesi söz konusudur.Bu ekolojik yapıların sürdürülebilmesi içinde insan türüne çok büyük görevler düşmektedir.Peki insanın payına düşen bu görev ve sorumluluklar nelerdir?

Tabii ki de insan türlerin içinde yalınızca tek düşünebilen bir varlık olduğunu var sayarsak.Ne yapmamız gerektiğini bilinçli bir insan olarak çok iyi biliyoruz.Kısacası  giderek azalan türler için geleceğin nasıl olacağını tahmin etmesi zor bir olay değildir.

İnsan şu alemdeki en tehlikeli türdür düşünsenize kendi egosunu tatmin etmek için kendi türünden insanlar birbirine savaşlar açıp petrol yataklarının,zengin madenlerin olduğu yerleri  vb. şeyleri ele geçirmek kendi gücünü,otoritesini sağlamak için savaşlarda boş yere insanlar katlediliyor. Dünyanın var oluşundan beri kaç tür gelip geçti kim bilir? Bazısının soyu insanlar tarafından sonlandırıldı,bazısı hayata tutunamadı…

Şu hayata gözlerimi açtığımdan beri gördüğüm ve gözlemlediğim şey insanın çok fazla keyfine ve zevkine düşkün olduğudur.Keyif ve zevk düşkünlüğü bir yerden sonra canının istediği mümkün olan her şeyi kendilerinin yapabilme üstünlüğünü beraberinde getirir.Sadece dekolte,gösteriş veya süs olsun diye insanların vahşi hayvanlardan kürk,diş,mücevher vb. malzemeleri için avlanmalarını, öldürülmelerini anlamsız bulmaktayım.Bahsetmek istediğim diğerim bir konu ise aramızda sanırsam et sevmeyen yoktur. Tüm canlılar hayatını idame ettirebilmek için beslenmelidir.Bu beslenme ihtiyacından ötürü insanlarda oluşan protein ihtiyacının bir kısmı et ile hayvanlardan gelmektedir.Yediğimiz hayvanların çoğu çiftlik hayvanlarından oluşmaktadır çiftlik yaşamının az olması ve doğal şartlar nedeniyle bazı yerlerde sadece vahşi hayvanların etleriyle insanlar proten ihtiyaçlarını sağlamaktadırlar.Bu da az olan vahşi hayvan popülasyonunu, biyolojik çeşitliliği olabildiğince aşağıya çekmektedir.İnsanoğlunun bir başka ve önemli ihtiyaçlarından olan sağlık alanında da bu nesli tükenmekte olan hayvanlar kullanılmaktadır.Çoğu insanın tedavileri bitkisel hayvanlara zarar verilmeden yapılmakta fakat bazı yapılan tıbbi tedavilerde ise nesli tükenmekte olan hayvanlar kullanılmaktadır. İnsanlar için hayvanların biyolojik çeşitliliğinin devamlılığının bir önemli olmadığı kesindir.Sonuçta kendi sağlığımız düzelsin başkalarınkine ne oluyorsa olsun değil mi ?

Son dönemlerde insanlık çok karanlık yerlere gitmekte,kim bilir belki hayal bile edemediğimiz canlıların önceden yaşamaları bize çok farkı şekilde zarar veya zarar sağlayabilirdi kim bilir ? Belki bu büyük evrende sadece biz yaşamıyoruzdur ?

Demek istediğim gelecekte muhtemelen gerçekleşebilecek görünen şeyleri bir sonuca bağlayacak olursak gitgide vahşi hayvanların sonunu kendi elimizle getirmekteyiz bu böyle devam ederse ilerleyen yıllarda dünyanın üzerinde sadece  bitkiler böcekler ve sürekli artan doyumsuz bir insan topluluğu olacak. İnsanları bilinçlendirmek üzere yapılacak bireysel çabalar kesinlikle yarar sağlamayacaktır ayırca bu işlerle meşgul olan insanlara sıkı bir denetleme yapılması gerekmekte.Bu iş yalnızca takım çalışması altında belli başlı örgütlerle olabilecek işlerdir.Başta insanları bilinçlendirilerek neler öngörüldüğü açıklanmalıdır umurlarında olmayanlar çok ciddi şekilde cezalandırlımalıdır. Soyları tükenme sınırına gelmemiş olsalar bile hayvanlar her türlü koruyup kollanmalıdır.Gelecek nesillere olabildiğince dünyanın biyolojik çeşitliliğinin zengin olmasını sağlayalım.

(Visited 61 times, 1 visits today)