Onlar da Canlı

Bizler kadar bu dünyada yaşamaya hakları olan, vahşi hayvanlar günümüzde etleri, kürkleri, dişleri ya da bunlara benzer özelliklerinden dolayı avlanmakta. Avlanan birçok vahşi hayvan illegal yollarla öldürülmekte. İnsanların hayvanlara olan bu tutumu yüzünden birçok hayvanın nesli tükenmiş yahut tükenmek üzeredir. Avcıların paraya olan aşkları nedeniyle, birçok talihsiz hayvanı, nesillerini yok etmek pahasına öldürülüp, kürklerini satıyorlar.

Birçok insan ve kurum, vahşi hayvanların avlanmaması için kampanya hazırlayıp, insanları bilinçlendirmeye çalışıyorlar fakat ya bu bilinçlendirme dikkate alınmıyor ya da insanlar yapılan kampanyaların ciddiyetini kavrayamıyorlar. Bu nedenlerden dolayı hayvanlar avlanmaya devam ediliyor. Bu duruma senin, benim gibi normal insanlarla beraber, devlet adamlarının da karışması gerektiğini düşünüyorum. Evet bazı kanunlar var fakat kanunları çiğneyenler için bu cezalar pekte caydırıcı değil. Devletin yapacakları dışında halkında bu durumu göz ardı etmemesi gerekiyor. Eğer biz topyekûn bir şekilde dur! deyip duruşumuzu belli edersek yasak olmasına rağmen hayvanları avlayan avcılara bir son vermiş oluruz.

Nesli tükenmekte olan hayvanlara en güzel örnek siyah gergedandır. Siyah gergedanlar 1990’larda günde 5-6 tane öldürülüyordu. Uzun ve zahmetli uğraşların ardından neslinin tükenmesinden kurtarılsa da hala sayıları çok kritik bir durumda. Günümüzde yaklaşık 5000 tane siyah gergedan bulunmakta. Örneğin Cüce Suaygırı ; Cüce Suaygırı Batı Afrika’nın bataklıklarında yaşar. Büyük suaygırıyla akrabadır. Cüce Suaygırının sayısı ormanların azalması, kaçak avcılık gibi etkenlerden dolayı 300’ün altına düşmüştür. Örneğin Afrika Yaban Köpeği, Afrika Yaban Köpeği iri, yuvarlak kulaklı yaklaşık 25 kilo ağırlığındadır. Afrika Yaban Köpeği salgın hastalıklar ve özelikle de avcılık nedeninden dolayı nesli tükenmekte olan türler arasında yer almakta. Afrika Yaban Köpeklerinin sayısı 6.600’ün altına düştüğü bilinmektedir.

Avcılığın bu denli arttığı bu zamanlarda siyah gergedan, Cüce Suaygırı ve Afrika Yaban Köpeği gibi bir sürü daha örnek var. Bu duruma artık dur demek için kampanyalara katılmalı, söyleşileri dinlemeli ve en önemlisi de öğrendiklerimizi diğer insanlara paylaşıp, çevremizi de yasak avcılık konusunda bilinçlendirmeliyiz.

(Visited 96 times, 1 visits today)