Orada Bir Sınıf Uzakta

2019 Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde yeni bir salgın ortaya çıktı. Virüsün şekli tacı andırdığından Latince’de “taç” anlamına gelen “korona” kondu virüsün adı. Korona virüsü önce Çin’e ve Uzak Doğu ülkelerinde daha sonra Avrupa’ya ve Batı Asya’ya hızla yayıldı. Artık dünyanın hemen hemen her ülkesinde bulunmakta. Virüs ülkemize de geldiğinden yayılmasını önleme çalışmaları kapsamında ilgili bakanlıkların kararıyla ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitede yüz yüze eğitimi durduruldu. Ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde okullar uzaktan eğitimle devam ediyor.

Uzaktan eğitim, mekandan bağımsız olarak mevcut var olan bilgisayar teknolojileri ile tamamen sanal ortamda canlı, görüntülü, sesli olarak derslerin işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar izleyebileceği ve görüntüleyebileceği, çağdaş, yenilikçi bir eğitim sistemidir.

Uzaktan eğitim sisteminin birçok avantajı var. Hem öğrenciye hem de öğretmenlere kendi konfor alanlarında sorumluluklarını gerçekleştirebilme fırsatı sunuyor: Öğretmenlerin ders anlatıkları videoları paylaşması ve canlı yayınların kaydedilebilir olması, öğrencinin anlamadığı ya da takıldığı noktaları tekrar tekrar izleyebilme şansı tanıyor ve bu da konularının daha iyi pekişmesini sağlıyor. Okulda eğitim doğrudan bireysel olmadığından öğretmenin bir konuyu bir öğrenci için tekrar tekrar anlatması pek mümkün olmuyor ya da anlatsa bile o konuyu zaten anlayan öğrencilerin zamanını alıyor, dikkatinin dağılmasına yol açabiliyor ve sınıfta bir bütünlük sağlanmasını zorlaştırıyor. Canlı dersler dışında öğrencilerin videoları izleme zamanları kendi istek ve motivasyonlarına bağlı olduğundan öğrenciler kendilerini hazır hissettiklerinde ve dikkatlerini topladıklarında konu anlatımı videolarını izliyorlar. Bu durum onların konuları daha iyi kavramasını sağlıyor.

Uzaktan eğitim sisteminin avantajları olduğu gibi dezavantajları da var. Öğrenciler doğrudan öğretmenlerin gözü önünde, kontrolünde olmadığından ve daha serbest olduklarından evdeyken kimin ne yaptığını, dersi dinleyip dinlemediğini, videoları takip edip etmediğinin kontrolünü yapmak zorlaşıyor. Kontrol sağlanması ve notların verilmesi için çevrim içi bir şekilde sınav yapılmak istense bile evden eğitim görürken sınav yapmak da pek güvenilir bir sistem değil. Çünkü yüksek not alan öğrencinin internetten ya da herhangi bir kaynaktan yararlanıp yararlanmadığını bilemezken düşük not alan bir öğrencinin de bilgisayarında ya da internet bağlantısında herhangi bir sorun yaşayıp yaşamadığının kontrolünü sağlamak mümkün değildir.

Salgından dolayı dışarı çıkamadığımız, eğitim ve öğretime yüz yüze devam edemediğimiz bugünlerde, öğrencilerin öğrendiklerini unutmaması ve yenilerini de eklemesi için yürütülmesi en mantıklı sistem uygulanıyor. Bu sistem öğrencilerin çeşitli nedenlerden dolayı okula gelemediği günlerde işlenen dersleri kaçırmaması için ya da sınava çalışırken eksiklerini kapatmak, unuttuklarını hatırlatmak ve pekiştirmesine yardımcı olmak için kullanılabilir. Sistem öğretmenlerin konuları anlattığı videoları öğrencileriyle paylaşmaları yoluyla sürdürülebilir. 

Yüz yüze eğitim ve öğretimin yapılabileceği şartlar elverişliyken sadece bu sistemle eğitimin devam etmesi  doğru bir yöntem olmayacaktır. Sonuç olarak uzaktan eğitim öğrencilerin toplumsal nedenlerle ya da bireysel olarak ihtiyaç duydukları dönemlerde devam ettirilmeli ancak belirli aralıklarla sürekli olarak uygulanmamalıdır.

(Visited 21 times, 1 visits today)