Özgür Olmayan Bir Cumhuriyet, Cumhuriyet Değildir

Cumhuriyet özgürdür çünkü bu bir gereklilikdir. Özgür olmayan bir ülke ak ciyersiz bir canlı gibidir. Duygusuz bir aşk gibi… Eksik bir
ülkedir, o ülke hiçbirzaman tamammen bağımsız ve eşit olamaz. Yenilikler sergileyemez çünki hiçbir zaman o tüm bir ülke olamamıştır ve bu
hiçbir şeyin ona ait olmadığını gösterir sadece.

Cumhüriyet özgürdür çünkü bütünlük ve barış olüşturur. Özgür olmayan bir cumhuriyet stabil değildir. İnişli çılışlıdır, bir olay çıkar doğru
düzgün bir yasa yoksa dürması uzun sürer ve saygıyı ve repitasyonu bozar. Osmanlı Devleti buna iyi bir örneği alt yapı olarak kötü olan
devlet iç savaş için hazır değildir ve başına gelmesi kaçanaksız idir. Aslında hiçbirşey için değildir. Hala oluyor olabilir ama kesinlikle
altyapıda gerekli bir kattır ve mutlaka bunun gibi olayların azalmasına ve fazla sürmemesini sağlayacak kurallara ülaşılmasını sağlar.

Cumhuriyet özgürür çünki özgür olmayan bir cumhuriyet ile desteklenen bir ülkeye hiçkimse gitmeyi tercih etmez. Çünki bilinir o ülkenin doğru
yürütülemeyeceği halkını işin içine katmayacagı ve olara gereken ilgiyi gösteremiyeceği.İçinde bulunanların ise ayrımcılık ve hak problemleri
yaşayacagı çok uluslu bir ülkede, kaçınılmazdır bu.

Cumhuriyet özgürür çünki, cumhuriyeti özgür olmayan bir ülke taş gibidir ve geçicidir. Cumhuriyetin anlamı nedir eğer cumhuriyet özgür değilse
katı bir sisteme bağlı ise tıb kı donmuş bir elastik bant gibidir. Yenilik ve değişimlere izin vermeyen, veya yükün altında ezilen bir
cumhuriyet mevcut olamaz. Yıkılmak için iç çekermiş gibi, kum gibi suya yazarmış gibi köksüz bir ağaç gibi geçicidir kırılgandır.Cumhuriyet
günümüzde bir hakdır, organdır, zamandır, tabandır, yaşam gibi bir zorudalıkdır.

(Visited 12 times, 1 visits today)