Özgürlüğün Temeli: Laiklik

Laiklik nedir? Küçüklüğümüzden beri sürekli bize söylendiği gibi din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması mı, yoksa çok daha fazlası mı? Bana göre laiklik; yalnız din ve dünya işlerinin birbirinden ayrılası değil, özgürce konuşmak, sokaklarda rahatça dolaşmak, istediğimiz gibi giyinmek, istediğimiz gibi düşünmek demektir.

Peki ya laiklik olmasaydı? Düşüncesi bile bu kadar korkunçken gerçek olabilme ihtimalini hayal bile edemiyorum. Laikliğin olmaması demek, birçok şeyden mahrum olduğumuz anlamına geliyor. Laikliğin olmaması demek din özgürlüğümüz olmaması yani istediğimiz din değil de birinin bizi seçtiği dine mensup olmamız gerektiği anlamına geliyor ve özgürlüğün olmadığı bir ortamda yaşamak bana göre dünyanın en zor işi.

Laiklik, maalesef birçok kişinin düşündüğünün aksine dinsizlik değildir, hatta dinin gelişmesinde önemli bir adımdır. Çünkü devlet işleri ile birlikte yürütülmeye çalışılan din işlerinin ilerleme kaydetmesi mümkün değildir. Devlet işleri tamamen akıl, bilim ve teknoloji ile şekillenmeli din işlerine ise asla siyaset karıştırılmamalıdır.

Atatürk de bu konuda birçok yenilik yapmıştır. Bunlardan en önemlisi de halifeliğin kaldırılmasıdır. Çünkü halifelik ülkenin tek bir padişah yani tek bir görüş, tek bir bakış açısı ve tek bir ses ile yönetilmesidir. Böyle bir ortamda düşünce özgürlüğü, farklı düşünce tarzları vb. unsurlarının olması beklenemez. Bu nedenle Atatürk’e Cumhuriyet’in  ilanının ardından en kısa zamanda halifeliği kaldırmıştır. Bu durum Atatürk’ün ne kadar yenilikçi ve farklı inançlara saygılı bir lider olduğunu gösteriyor.

Atatürk Türk devletinin şeyhlere, meczuplara, müritlere, dervişlere ait olmasını kesinlikle istemiyordu. Ona göre en doğru tarikat, medeniyet tarikatı idi. Buradan da anlaşıldığı gibi medeniyetin olmadığı bir cumhuriyet hiçbir şey demektir.

Atatürk’ün çocukları olarak onun kurduğu Cumhuriyeti ve onun yeniliklerini korumak ve yaşatmak bizim en büyük görevimiz olmalı. Atatürk’ün ışığını takip etmeli ve onun izinden gitmeyi yaşam biçimi haline getirmeliyiz. Atatürk “Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir.” demiş. Biz de özgürlüğümüzü asla kimseyle paylaşmamalı ve bağımsızlığımızın önüne herhangi bir engel konulmasını kesinlikle engellemeliyiz.

Ben bir Türk genci olarak hayatımın sonuna kadar Atatürk’ün ışığında, laikliğimize leke sürdürmeden, özgürlüğümüz ve Türkiye Cumhuriyeti’nin  ilelebet yaşaması için mücadele edeceğime söz veriyorum.

(Visited 100 times, 1 visits today)