Para Olmasaydı Ne Olurdu?

Paranın insan hayatındaki yeri çok önemlidir. Para, insanların ihtiyaçlarını karşılamakta ve yaşam kalitesini artırmakta kullandığı bir araçtır. Pek çok insan paranın olmadığı bir hayatın yaşanmaz olduğunu bile düşünebilir ancak para hayatımızın amacı değil sadece hayattaki hedeflerimize ulaşmak için kullandığımız bir araç olmalıdır.

Paranın olmadığı bir dünya nasıl olurdu? Bunun olumlu ve olumsuz sonuçları olabilir. İlk olarak, paranın olmaması insanların tembelleşmesine sebep olabilir. Ülkemizde maalesef çoğu insan çalışmamayı çalışmaya tercih edebilecek yapıdadır, yani tembellik oldukça yaygındır. Buna birde bir işi karşılıksız yapma düşüncesi eklenirse, bu insanlara anlamsız gelebilir ve böylece tembellik daha da artabilir. İkinci olarak, insanlar üniversite eğitimi almayı önemsemez duruma gelebilir. Üniversite eğitimi almak isteyen insanların temel amacı; iyi bir meslek sahibi olmak,  iyi bir gelir elde etmek ve refah içinde yaşayabilmektir. Eğitimin sonucunda bu hedeflere ulaşılamaması motivasyonu olumsuz yönde etkileyebilir. Öte yandan, paranın olmadığı bir ortamda insanlar meslek seçimini daha sağlıklı bir şekilde yapabilirler. Meslek seçimi yaparken severek yapacağı işi tercih eden ve kazanacağı parayı düşünerek yanlış tercihlerde bulunmayan kişiler daha mutlu ve başarılı bir iş hayatı sürdürebilirler.

Sonuç olarak, para insanların ihtiyaçlarından doğmuş olan, insanlığın en önemli icatlarından biridir. Parayı hayatımızın merkezi veya amacı değil, toplum olarak dayanışma ve refah içinde yaşamanın aracı yapmalıyız

 

(Visited 68 times, 1 visits today)