“PARA PARA PARA”

Para;kime göre insanlık için önemli ,kime göre kötülüğün anası olan bir icat… Peki bu insanlık için önemli, aynı zamanda da kötülüğün anası olan bu “icat” ,ne kadar önemli,ne süredir kullanılıyor,gerçekten dedikleri gibi kötülüklerin anası mı,günlük hayatımızda ne işe yarıyor, neden icat edilmiş?Bu soruları cevaplamaya paranın tarihçesinden başlayalım.

Para denilen bu şey icat edilmeden önce insanlar deniz kabuğu, çeşitli metaller ve bunlar gibi kıymetli olduğu düşünülen eşyalar ile ticaret yapıyorlarmış.Tarihi kayıtlarda yazdığına göre milattan önce 118 yılında deri para kullanan Çinlilerin,milattan sonra 806 yılında da ilk kağıt parayı kullandıkları yazmaktadır. Tarihteki ilk para basımı ise Anadolu’da yaşamış Lidyalılar tarafından milattan önce 7 yılında gerçekleştirilmiştir.Dünyanı en büyük darphanesi,para basılan yer,ise İstanbul Simkeşhane’de, Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulmuştur.Osmanlı Devleti’nde ise ilk kağıt paralar 1840 yılında Abdülmecit tarafından “kaime” diye adlandırılarak matbaa ile basılmadan,elle yapılan bu paralara resmi mühür vurulurdu.Matbaada kağıt para basımına ise 1842 yılından itibaren basmaya başlamışlardır ancak bu paralar Cumhuriyetin ilk zamanlarında basılmadığı için sadece 1927 senesinin sonuna kadar geçerlilik göstermiştir.

Şimdi gelelim asıl konumuza.Para gerçekten düşünüldüğü kadar önemli ve aynı zamanda da kötülüklerin anası mı?Öncelikle biraz para denilen bu icatı bir gözden geçirelim.
Ticaret yaparken, alım satım işlerinde kullanılan,bol bulunduğunda insanı mutlu eden bir icat.Aynı zamanda insanı kumara, savaşa , kavgaya sürükleyen bir icat.Sakın bunların dışında iyi ve kötü yanı olmadığını düşünmeyin!Paranın insanlığı belli bir düzene sokmasından,cebinde çok para bulundurmak isteyen dünya vatandaşlarımız için çalışma azmi kazandırmak başka aman aman bir kazancı yok bu dünyaya.En azından benim şahsi düşüncelerime göre öyle.

Bir de bitmek bilmeyen paranın bize yaptığı kötülükleri saymaya geçelim.Ne kadar yazımda parayı kötülemiş olsam da bütün suç parada değil,para sevgisindedir. Yani herkesin anlayacağı gibi kendimize kötülüğü yapan para değil,kötülüğü yapan yine biziz.Benim görüşüme göre insanoğlu kendini parasının bol olmasıyla gelen rahatlıktan dolayı suçu kendinde aramıyor ve her seferinde suçu paraya atarak gerçeklerden kaçmış oluyoruz.Yaşadığımız bu dünyada parası olan her zaman kazanıyor ne yazık ki.İnsanoğlunun para açlığı yüzünden ülkemizde,dünyada adalet namına hiçbir şey bulunmuyor.Para yüzünden para tarafından kıt kesitler parası bol olanlar tarafından çeşitli işkenceler görüyor, insanların hakları ellerinden alınıyor.Bunun tek nedeni ise insanların kendini cansız bir obje olan bu para sayesinde üstün görmesi ve parası olduğu için dünyayı hükmettiğini ve istedikleri her şeyi yapabileceklerini düşünmeleri gibi hastalıklı bir düşünce taşımalarıdır.

Peki para olmasaydı bu tür insanlar ne yapacaktı? Kendilerine olan güvenlerine sebep olan tek şey para olan bu insanlar nasıl bir insana dönüşecekti? Doğruyu söylemek gerekirse bu sorular tartışmaya, ve çeşitli cevaplara açık sorular.Şahsi görüşüme göre adalet kesinlikle şu anki halimize göre çok daha iyi olurdu.Kadın,erkek,güçlü,güçsüz,siyahi,beyaz,kilolu,zayıf…Bu değerlere önem verilmezdi eğer para olmasaydı.Çünkü para yoksa geriye kalan her şey çalışma azmi ve o şeyi ne kadar istediğine bağlıdır.

Kaynakça:

https://www.nedir.com/paran%C4%B1n-tarih%C3%A7esi

(Visited 161 times, 1 visits today)