Paranın Geleceği

Para yaklaşık olarak iki bin yedi yüz yıldır hayatımızda olan bir kavramdır. İlk para bugünden yaklaşık olarak iki bin yedi yüz yıl önce Lidya kralı Alyattes’in emriyle basıldı ve takas sisteminin yerini aldı. Günümüze kadar para basma yetkisi devletlerin elinde bulundu ve devletler kendi para birimlerini kullanmaya başladılar. Devletlerin para birimleri, basılan paranın miktarına ve devletin ekonomik durumuna göre değerlere sahip oldular. Para birimlerinin değerlerinin birbirlerine oranından da döviz kavramı ortaya çıktı. Eski dönemlerde döviz kurları uzun süre sabit kalmalarına rağmen günümüz ekonomisi ve borsa teknolojisi sayesinde döviz kurları artık saniyelik olarak değişiyor.

Günümüzde bazı ülkeler ise ortak para birimi kullanıyorlar. Bunların en güzel örneği Avrupa Birliği. Merkezi Frankfurt’ta bulunan Avrupa Merkez Bankası, Avrupa’nın ortak parası olan Euro’yu basıyor ve ülkelere ihraç ediyor. Bu yolla her ülkenin parası aynı noktadan basılıyor ve ortak para sayesinde de ülkelerin ekonomileri doğrudan birbirlerine bağlanıyor. Örneğin Avrupa Birliği ülkesi bir üyede oluşan ekonomik dalgalanma Euro’nun değerini doğrudan etkiliyor ve doğal olarak Avrupa Birliği diğer ülkeleri de etkiliyor. Bu sebepten bu ülkelerin ekonomileri bağımsız değil ve ülkeler bazı önemli ekonomik kararları Avrupa Parlamentosu’nda ortak olarak alıyor. Kısacası bu ülkelerin ekonomileri birlikte büyük bir ekonomi oluşturuyorlar.

Bazıları dünyada para birimi kavramının ortadan kalkması gerektiğini ve ortak para birimine geçilmesi gerektiğini savunuyor. Bu fikir aynı Avrupa Birliği örneğinde olduğu gibi her ekonominin birbirini etkileyeceği anlamına geliyor. Bu durumda doğal olarak devletleri ortak bir birlik altında toplanarak ekonomik kararları bu birlikte almak zorunda bırakıyor. Bu birlik ise bütün devletleri bir eyalet statüsüne çeviriyor ve bu birliği ise bir devlet haline getiriyor. Bu durumda bizi ortak para birimi kullanılmasının tek yolunun bütün dünyanın bir birlik altındaki eyaletlere ayrılarak tek bir devlet oluşturması olduğunu gösteriyor, aynı Avrupa Birliği’nde olduğu gibi.

Bütün ülkelerin bağımsız olmaları fakat ortak para birimi kullanmaları fikri ise dünya için pek iyi gözükmüyor. Çünkü böyle bir durumda birbirinden bağımsız hareket eden fakat ortak bir ekonomiye bağlı olan ülkeler topluluğu oluşuyor ve böyle bir durum oluşursa doğal olarak devletler bu ortak ekonomiyi yükseltmeye çalışarak diğer ülkelerin ekmeğine yağ sürmek yerine bu ekonomiye arkalarını vererek ekonomik alanlar dışındaki alanlara yatırım yapacakları için öncelikle bur ortak para birimi değersizleşecek ve bu ekonomik düzen çökecektir ve bu düzenin çöküşü çok hızlı olacağı ve devletler de bu ekonomiyle birlikte çökecekleri için dünya büyük bir düzensizliğe yönelecektir.

Sonuç olarak bütün dünya olarak ortak para birimine geçmenin tek yolu bütün dünyanın tek bir birlik altında toplanması ve tek bir ülke oluşturmasıdır. Böyle bir durumda savaşlar ve uluslararası giderler de ortadan kalkacağı için ekonomi daha da güçlenecektir ve çok güçlü bir ekonomik düzen oluşacaktır.

(Visited 37 times, 1 visits today)