Parapsikoloji

Parapsikoloji, bilimle ölçümlenebilen psişik güce sahip insanlar dışında kalan alan üzerinde araştırma yapan bir bilim dalıdır.
Günümüz Parapsikolojisi, modern psikoloji ve modern tıbbın verileriyle, doğu bilgeliğinin verileri arasında köprü oluşturan bağımsız bir bilim dalıdır.
Bizler, dünya beşeri olarak; genellikle fizik yapı­mız üzerinde durmuş, ruhsal yanımızı tamamen göz ardı etmişizdir. Oysa biyo­lojik yapıda ortaya çıkan her türlü aksaklık, bugüne kadar göz ardı ettiğimiz ruhsal yapıdan gelmektedir.
İnsan, Ruh ve Madde ikilisinden oluşmuş bir yapıdır. O halde bireyi incelerken, ruhsal yanını da dikkate almak zorundayız.
Yüzyıllar boyu gelişen bilim, sadece madde dünyasının uygulamalarını, etkilerini ve özelliklerini incelemekle yetinip, bireyin içsel yapısından sürekli kaçtı. Fakat son 50 yılda bilimin kısırlığı anlaşıldı ve içe dönülmeye başlandı.   İşte bu yeni anlayışla yapılan araştırmalar ve deneyler, evrende fizik, kimya ve biyolojinin ortaya koyduğundan başka ilke ve yasaların varlığını da göstermiştir.

  Bizler, dışımızdan gelen bilgilerin algılanmasında, yalnızca beş duyu­muzun araç olduğu fikrine kendimizi alıştırmışızdır. Eğer bu anlayışı günlük, basit yaşam içerisinde değerlendirirsek doğrudur. Fakat bazı koşullarda bu yeterli olmamaktadır. Yani, bazı algı­larımızı başka duyumuzla da yaptığımız oluyor. İşte, son yıllarda kuşkulandı­ğımız bu duyumuzun varlığını, bilim kanıtlamış bulunuyor. Bu, ‘altıncı duyu’ dediğimiz olgudur.
Dış dünyayı algılarken; bilerek ya da bilmeyerek, zaman zaman beş duyumuzdan farklı bir duyumuzu da kullanıyoruz.  İşte, herhangi bir organla çalışmayan, bilinen duyulardan farklı ve insanın dış dünyayı algılama yeteneğine kısaca, Duyular Dışı İdrak (DDİ) ya da Duyular Dışı Algılama (DDA) diyoruz.   Ancak halk arasında bunların tümüne, “altıncı duyu” demek, adet olmuştur.
. D.D.İ’ nin doğasında hem ken­diliğindenlik, hem de beklenmediklik vardır. Farkında olsak da olmasak da, doğuştan getirdiğimiz bu yetenek, hay­vanlarda da bizde de vardır.
Bunlardan bazıları:  Telepati
  – Durugörü   – Duruişiti – İpnoz   – Psikometri   – Psikokinezi / Telekinezi   – Derma Optik Algılama   – Radyestezi   – Beşeri Aura   – Medyumluk   – Ruhsal Şifa   – Obsesyon   – Beşeri Aura   – Neştersiz ameliyatlar   – Ekminezi   – Nazar   – Poltergeist (eşyaların hareketleri / tekinsizlik)  .
Şurası muhakkak ki, günümü­zün maddeci bilimi, parapsikolojiye fizik  ötesini de bi­limsel bir açıklama getirememektedir.
Bakış açısı, olaylara yaklaşım anlayışı değişmediği sürece de, bunu başara­bileceğini pek sanmıyorum. Elimizdeki bilgilerle açıklayamadıklarımızı inkâr etmek , gerçekte bilimselliğe de ters düşen bir tutum olmaktadır.
Ancak gerçek an­lamda özgür düşünceli, bilginin  gücüne inanan kimselerin yapması gereken; geçmişe dönerek, o zamanın olaylarını, o zaman olağan dışı kabul edilen olayları inceleyerek belli bir fikre varmaktır.

(Visited 28 times, 1 visits today)