Otomatik taslak
Otomatik taslak

PARASIZ BİR DÜNYA

Özellikle dikkat etmesek de günlük hayatımızda her gün parasızlık yüzünden çekilen sorunları dinleriz. Parası olmadığı için dert yananlar, parası olmadığı için eğitim göremeyenler, tedavi olamayanlar, açlıktan ölenler… Her ne kadar bunları çokça duysak da, bunların dışında para her şeyi satın alamaz tarzında cümleleri de sık sık duyarız. İnsanlar kendini kandırsa da para insanların hayatının neredeyse tamamını kaplamaktadır.

Elbette şöyle bir baktığımızda paranın ne kadar önemli olduğunu görürüz ve her şeyini paraya bağlayan insanlara da doğal olarak hak veririz. Hatta kendine dürüst olan her insanın ‘’Sizin için hayattaki en önemli şeyler nedir?’’ sorusuna vereceği yanıtlar arasında para vardır. Bu aslında normal bir durumdur. Çünkü ilerleyen zaman ve gelişen dünya parayı hayatımızın merkezine yerleştirmiştir. Biz de mecburen bu durumu kabullenmişizdir.

Peki günlük hayattaki konuşmalarımıza bile konu olan para hiç var olmamış olsa, dilimizden hiç düşürmediğimiz parasızlık sıkıntılarımız ortadan kalkar mıydı? Başından beri para, hayatımıza hiç girmeseydi elbette birtakım sorunlar çıkardı. Paranın olmadığını düşününce bile derin düşüncelerimizin arasında beliren huzursuzluğu fark edebiliriz. Fakat elbette her zaman olduğu gibi bunun için de alternatif çözümler bulurdu insanoğlu.

Para olmadığında her şey daha kolay olurdu. Dertlerimizin arasından para ile ilgili olanları çıkarmayı deneyin. Elinizde bir elin parmağını geçmeyecek kadar dert kalır büyük ihtimalle. Paranın olmadığı bir dünya şüphesiz şu an yaşadığımızdan daha huzurlu olurdu. Tabii bu huzurun arkasında da iyi düşünülmesi gereken birkaç çözüm olması gerekmektedir.

Para olmasaydı öncelikle herkes eşit olurdu. Dizilere, romanlara konu olmuş zengin kesim ve yoksul kesim ayrımı hiç olmazdı. Herkes istediğini elde eder, kimse kimsenin eşyasına göz koymazdı.  Bunların yanında elbette hayatımızı olumlu etkilemeyecek şeyler de olurdu. Tembellik artardı veya hiçbir zaman belirli bir düzen kurulamazdı. Fakat haksızlıkların ortadan kalkması ve herkesin eşitlenmesi yaşanacak sorunlardan çok daha önemlidir. Çünkü bu sorunlara da çözüm getirebilme ihtimalimiz vardır.

Kısaca açıklamak gerekirse, dünyada para hiç var olmasaydı da bir düzen olurdu. Üretilen her şeyin üretim sayısı dünya nüfusuna göre belirlenebilirdi, üretilen her bir ürün  dünyadaki her bireye eşit dağıtılabilirdi. Bunun yanında ülkenin belki de dünyanın başına geçecek kişiler sorumlu olduğu kesimin ihtiyaçlarını belirleyip bunlara göre sayılı üretim yapıp bunu halkına dağıtabilirdi. Bunun gibi daha binlerce çözümle dünya parasız ve daha düzenli bir yer haline getirilebilirdi. Böylelikle insan hayatı, mutluluk, sağlık ve huzur yalnızca düşüncelerimizde değil gerçek hayatta da dünyadaki en önemli şey olurdu.

(Visited 114 times, 1 visits today)