PETROL MÜ SU MU

Ülkemiz doğal kaynaklar yönünden zengin bir ülkedir.En önemli kaynaklardan ikisi de petrol ve sudur.Çeşitli enerji kaynaklarının başında ise fosil yakıtlar gelmektedir.Petrol,kömür ve doğal gaz akla gelen ilk enerji kaynaklarıdır.Dünyanın bugünkü enerji tüketiminde petrol kullanımı oldukça artmış durumdadır ve insanlığın önemli ve kullanılabilir enerji kaynaklarındandır. Ülkemizde bir doğal kaynak cenneti olsaydı ben su olmasını tercih ederdim çünkü su insanların yaşamı için en önemli kaynaklardan biridir.Su olmadan bir insanın hayatta kalması oldukça zordur.Bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. Ben su olmasını tercih ederdim demiştim çünkü petrol önemli fosil yakıtlardan biridir ve başta gelen küresel ısınma sebebidir.Günümüzde de genel olarak herkesin şahsa özel araçları olduğu için fosil yakıt kullanımı artmıştır bu da çevre kirliliğine sebep olmaktadır. Kısacası petrolün hem çevreye etkisi vardır hem de küresel ısınmada önemli rol oynar.Ancak su insanların ve hayvanların yaşamı ve hayatta kalıp nesillerini devam ettirmesi için önemli bir doğal kaynaktır.Petrol ve su ülkemizin önemli kaynaklarından biridir.Petrol önemli enerji kaynaklarından olup su da yaşamsal faaliyetleri devam ettirmek için bir doğal kaynaktır.

splash water
(Visited 94 times, 1 visits today)