Petrol mü Su mu ?

          İnsanlar her dönemde yaşamlarını sürdürmek için ürünlere ihtiyaç duymuşlardır ve bu ürünler dönemden döneme değişime uğramıştır ve uğramak zorundadır çünkü insanların ihtiyaçları da değişime uğrar.Petrol ve su günümüzde kullanılan ve kullanılması zorunlu olan ürünlerdir . Bu ürünlerden biri olan petrol genel olarak ulaşım alanında kullanılır  tabi bunun yanı sıra birçok alanda da kullanılır. Petrol günümüzde vazgeçilmez bir ürün haline gelmiştir. Petrol tükenebilen bir maddedir, geçmişte de olduğu gibi yerini başka enerji kaynaklarına bırakabilir. Örneğin; Bor , doğalgaz vb. şeyler kullanılabilir. Kendi ülkemizi ele aldığımız zaman bor madeni kullanmak iyi bir tercihtir çünkü bor ülkemizde çok fazla bulunur. Suyu ele aldığımız zaman görürüz ki su olmadan hiçbir canlı yaşamını sürdüremez. Her canlı suya ihtiyaç duyar. Suyun yerini başka hiçbir şey dolduramaz. Petrol ve suyu karşılaştırdığımızda bu özelliklerini göz önüne almalıyız ve ikisinden birini tercih etmemiz gerekirse bence suyu tercih etmeliyiz çünkü suyun gerçekleştirdiği şeyler başka hiçbir şey tarafından gerçekleştiremez. Bu yüzden su kaynaklarını tutumlu bir şekilde kullanıp değerini bilmeliyiz ve tükenmemesi için gereken önlemleri almalıyız.

 

(Visited 88 times, 1 visits today)