Petshop’dan canlı alınmalı mı?

PET SHOPLARDA HAYVAN SATIŞI YAPILMALI MI, YAPILMAMALI MI?

 

Bugün dünya üzerinde kriminal olarak en çok mücadele edilen konulardan birisi yasadışı hayvan ticaretidir. Öyle ki bazı ülkelerde, görünürde yasal olarak yasak olsa da el altından özellikle egzotik hayvanların canlı olarak, ya da onlardan elde edilmiş ürünlerin (fildişi,timsah derisi,vb) alım satımı tüm hızıyla sürmektedir. Bu arada bu tür hayvanların en çok talep gördüğü ülkelerin hayvan haklarına saygı gösterilen ve yasalarla korunan gelişmiş ülkeler olması bu konudaki ikiyüzlülüğün en belirgin örneğidir.

Konuyu hayvan hakları bağlamında incelememiz doğru sonuca varmamızda yararlı olur diye düşünüyorum.

Yaşamın kaynağının tek olduğu ve tüm canlıların bu kaynaktan, milyonlarca yılda yaşam koşulları ve ihtiyaçlar doğrultusunda bugünkü haline evrimleştiğini düşünecek olursak her canlının eşit koşullarda yaşam hakkının olduğu tartışılmazdır. Bunun aksini düşünmek diğer türlerin haklarının hafife alınması, dolayısıyla insanın doğaya fazlasıyla zarar vererek dengesini bozabileceği sonucunu doğuracaktır.

Yapılan bilimsel çalışmalar ile sinir sistemi olan her hayvanın olaylara karşı acı, sevinç vb. tepkiler gösterdiği belirlenmiştir. Bu da onlara, aynı insan haklarına saygı duyduğumuz gibi, saygı duymamız gerektiğini ortaya koyar.

İnsanlar, tarih boyunca ihtiyaçlarına göre hayvanları evcilleştirmiş ve her türlü hizmetlerinden yararlanmıştır. Evcil hayvanlar her zaman insanın yanında ve en büyük yardımcıları ola gelmiştir. Bu nedenle sadık dost ve yardımcılarımız olan bu canlılara karşı her zaman sorumluluk ve saygı çerçevesinde hareket etmeliyiz. Vahşi hayvanlar ise kendi doğal çevrelerinde rahatsız edilmeden özgürce yaşayabilme ve üreyebilme hakkına sahiptir.

Hiçbir hayvana acı çektiremeyiz. Öldürmek zorunda olsak bile acı çektirmeden ve bir korku doğurmadan yapmak zorundayız. İnsan desteğine ihtiyaç duyan her hayvana doğru yaşam koşulları sağlamak zorundayız. Yine hiçbir hayvanı uzun süreli alıkoyma hakkına da sahip değiliz.

Bu kapsamda, eğitimden sorumlu makamlar da özellikle çocukluktan başlamak üzere bu hakların öğretilmesi hususunda önlemler almalı ve yaygın bir eğitim sürdürülmelidir.

Yukarıda açıklamaya çalıştığım nedenlerle evcil hayvanlar için bakım merkezleri kurulmalı, hem çevre hem de kendi sağlıkları açısından her tür koruma sağlanmalı ve bu hayvanların bir meta olmasının önüne geçilmelidir. Evinde birlikte yaşamak isteyen insanlar da hayvanları buralardan edinmelidir.

PetShoplar ise sadece malzeme ve gıda yönünden faaliyet göstermelidirler.PetShopların aksine üreticiler111111 olurlar ise daha sağlıklı ve yaşam kaliteleri olan canlılar üretilir ve evcil hayvan olarak sahiplenilirler ayrıca kişisel üretimlerde örnek olarak kendi köpeklerinizin çiftleşmesi gibi bir sınırı olmalı daha fazla büyü üretimler için ise lisans veya belge alınmalı tabii ki bu devlet tarafından koyulan yasakların kaldırılmasını gerektirir yani muhabbet kuşu, kedi, köpek dışında canlıların da beslenmesi teşvik edilmelidir.

(Visited 205 times, 1 visits today)