Adalet ve Dünya Çapındaki Etkileri

Politik Müdahaleler

Dünyada birçok kez yaşanmış olan politik sorunları bildiğimiz üzere diplomatlar, büyükelçiler, cumhurbaşkanları ve politikacılar yaşadıkları ülkenin ve vatandaşlarının refahı için halletmekte olup bazen tam tersine daha  büyük sorunlar bile yaratabilmektedirler. Bu nedenle ülkelerin kendilerini ve vatandaşlarını temsil edecek olan bu insanları çok dikkatli ve bu görevi uygun olarak yerine getirebilecek karakterdeki kişilerden seçmeleri gerekmektedir.

Bu nedenlerden dolayı kesinlikle büyük önem arz eden bu insanların görevlerine uygun olmasıyla birlikte, işlerine yoğunlaşması ülkeyi direkt etkilemektedir. Özellikle güçlü ve ekonomik açıdan iyi konumlarda olan ülkelerin, yöneticilerine bakarsak çok iyi politikacılara sahip oldukları da göz ardı edilemeyecek büyüklükte bir gerçektir. Çünkü iyi politik kabiliyetlere sahip olan insanlar ülkelerin politik ilişkilerinde yer alırlarsa, ülkeyi her yönde ilerlemeye ve diğer ülkelerle sağlam ilişkiler kurmaya itecektir.

Fakat her mesleğin zorluğu olduğu gibi bu mesleklerin de çok zorlayıcı kısımları vardır. Bunun sebebi ise diyeceğiniz en ufak şeyi bile çok dikkatli ve politik bir şekilde, duygusal düşünmeden söylemenizin ülkenizin bütün geleceğini ve vatandaşlarını etkileyecek olmasından kaynaklanmaktadır. Bakacak olursak diyeceğiniz en ufak şey bile bir sürü ilişkiyi ve ülkenin geleceğini kötü yönde etkileyebilir veya toplum ve medya tarafından fazlasıyla yargılanabilir.

Özellikle de başka ülkelerin iç işlerine karışma konusunda daha da dikkatli olunması gerektiğini savunmaktayım. Bu bilgiler doğrultusunda eğer güçlü ve zengin bir ülkenin politik açıdan etkileyecek kadar önemli bir konumda olsaydım diğer ülkelerin  iç işleri hakkında olabildiğince karışmamaktan yana olurdum.

Fakat eğer bu iç işler ve politikalar bizim devletimiz için herhangi bir şekilde tehlike arz ediyor veya müdahale gerektiriyorsa kesinlikle bu iç işlere her ne kadar karşı devletler izin vermese dahi karışmak devletin ve vatandaşların güvenliği, ayrıca dünya barışını stabil tutabilmek için oldukça önemli bir unsurdur. Ne de olsa her ne kadar orda tek başına diğer ülkelerin temsilcileriyle diyalog kuruyor olsak da milyonların hayatını da etkilediğini unutmamak ve bu doğrultuda hareket etmek iyi bir politikacının özellikleri arasında yer almalıdır.

Bunlarla birlikte, benim görüşümce bu konumda olsaydım ülkelerin bizi ilgilendirmeyen iç işlerine katılmayı saçma bulmakla birlikte, bizi ve bizi etkileyecek ülkelere önem arz eden konularda karışmamayı da işlevsizlikten başka bir şey olarak görmemekteyim. Sonuçta temsilcinin o konumda olmasının sebebi ülkenin yaşayabileceği sorunların önüne konuşarak ve tartışarak geçip felaketlerin yaşanmasını engellemek olmalıdır.

Sonuç olarak ben eğer bir devletin politik ve diplomatik ilişkilerini etkileyecek konumda olsaydım diğer devletlerin bizi ilgilendirmeyen ve gereksiz iç işlerine karışmayı mantıksız bulup, karışmaz fakat eğer bizi etkileyecek herhangi en ufak unsur dahi olduğunda tabii ki müdahale etmenin çok önemli olduğunu ve devleti, vatandaşları, diğer politikacıları çok ama çok etkilediği fikrini savunuyorum.

(Visited 4 times, 1 visits today)