Prangalardan Kurtulmak

‘Ben hürriyeti ve onun tehlikelerini, köleliğin sakinliğine tercih ederim.’ Hürriyet, yani özgürlük, yaşamın her noktasında gizli aslında. İnsanların, hayvanların kısacası her canlının muhtaç olduğu bir şey özgürlük. Bu konuda farklı düşünen kişiler de olabilir elbette, ancak ben her canlının ister istemez özgürlüğe muhtaç olduğu görüşündeyim. Bu konu hakkında kafa yorarsak aklımızda farklı sorular belirebilir. Mesela ‘Özgürlük bana ne sağlıyor?’ ya da ‘Özgür olmazsam neler değişir?’. 

Öncelikle özgürlük bana ne ifade etmekte bundan bahsetmek istiyorum biraz. Bana göre özgürlük bir insanın kendisi olabilmesi, düşüncelerini rahat bir şekilde dile getirebilmesi demek. Bunları gerçekleştirirken dikkat etmemiz gereken bazı noktalar da var elbette. Mesela sırf kendi özgürlüğümüz için bir başkasınınkini elinden alamayız. Bu kişi bizim gibi bir insan da olabilir bir hayvan da olabilir. Mesela biz, yani insanoğlu, kendi özgürlüğü uğruna bu kadar mücadele verirken neye dayanarak hayvanların özgürlüğünü kısıtlıyoruz? Şahsen ben kendi isteğiyle hayvanat bahçesinde yaşayan bir aslan veya kaplan hiç görmedim.  

Bir başka konu da özgürlüğün insanlara ne kattığı. Bence özgürlüğün bizlere sağladığı en önemli şey bizim biz olmamızı sağlaması. Çünkü her özgür bireyin kendine özgü fikirleri vardır ve bu fikirler onu o yapar. Başka bir nokta ise şimdiye kadar yaşanan gelişmelerin temelinde özgürlüğün yatıyor oluşu. Her yeniliğin, her yeni icadın temelinde insanların çabaları ve düşünceleri vardır ve bu çaba ve düşüncelerde özgürlük sayesinde var olur.  

Şimdi tekrar ‘Ben hürriyeti ve onun tehlikelerini, köleliğin sakinliğine tercih ederim.’ düşüncesine dönelim. Bence burada özgürlüğün mücadele gerektiren ama bütün o mücadeleye değen bir tutku olduğundan, köleliğin ise sadece boyun eğmekten ibaret olduğundan bahsediliyor. O zaman doğal olarak her insan özgürlüğü köleliğe tercih etmez mi? Şahsen sürekli birilerinin altında, onların isteklerini yerine getirerek yaşamaktansa kendi idealleri uğruna risk almak çok daha cazip gelmeli bence. 

Şimdi kendi düşüncelerimi daha açıkça belirtmek istiyorum. Ben doğal olarak bu düşünceye katılıyorum. Çünkü gerçekten özgürlüğün uğruna risk alınabilecek kadar güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Köle olarak, başka birinin özgürlüğü altında yaşamaktansa kendi özgürlüğüm için tehlikeye girmeyi tercih ederim. Gerçekten neden bir insan kendisi özgür olabilecekken başka birinin kölesi olmayı tercih eder? Tabii kölelik bazen bir tercih yerine zorunluluk olabilir ama ben burada kendisi köleliği seçenlerden bahsediyorum. Her insanın bu konuda farklı bir görüşü olabilir ancak daha önceden bahsettiğim gibi bence asıl özgürlük bir tercihten çok zorunluluktur. Kısacası ben köle olarak yaşamaktansa tehlikeli bir özgürlük yaşamanın çok daha güzel olduğunu düşünüyor, bu yüzden bu düşünceye katılıyorum. 

(Visited 50 times, 1 visits today)