Psikolojik Rahatsızlığımız: İnançlar

Batıl inanç, doğruluğu kanıtlanamayan, mantıksal bir temele dayanmayan davranış, doğa üstü ve gerçeklik payı olmayan inançlara verilen genel addır. Çoğunlukla bu inançların negatif sonucu olduğu düşünüldüğü için batıl inançlara daha çok inanırlar, bu inançlara inanma isteği duyarlar. Batıl inançların çok uzun süredir bizimle olduğu söylenir. Birinin önünden kara kedi geçmesinin ve merdiven altından geçmenin kötü şans getireceğini, on üç sayısının uğursuz olduğu düşüncesini desteklemek batıl inançlardan bazılarıdır.

İnsanlar çoğunlukla hayatlarını mutlu bir şekilde sürdürme isteği ile hareket ederler.Başlarına gelen kötü olaylara isim koymak amacıyla, doğruluğuna inandıkları birtakım düşünce tarzlarını benimsemişlerdir. İçlerini rahatlatmak isteği ile hayatın karşılarına çıkardığı negatif olayların belirli sebepler yüzünden gerçekleştiğini ve bu olayların gerçekleşmesindeki sebebi bulma isteği ile dolup taşarlar. İnsanlar bir şeye inanmak isterler,yanlış olduğunu bilseler bile. Bence insanlar kendilerini batıl inançlara inanmak ile şartlandırmışlar. Benim düşünceme bakılırsa bu batıl inançların İnsanlar hayatlarında hep pozitif şeyler isterler bu yüzden kendilerini rahatlatmak için de batıl inançlara inanırlar. Ve bence bu insanların batıl inançlara karşı rahatsızlık duyduklarından dolayı inanırlar. İnsanlar bu inançların nereden geldiğini araştırmadan, bilmeden, bu batıl inançlardan rahatsızlık duyup içlerindeki rahatsızlık duygusunu yok etmek için batıl inançlara inanmak ile yetinirler. Örneğin merdivenin altından geçmenin kötü şans getireceğini söyleyen bir batıl inanca o kadar çok inanmışız ki, psikolojik olarak merdivenin altından geçmektense hemen başka bir taraftan devam ederiz yolumuza. Başka bir örnek ise nazar boncuğu. Küçücük bir taşın bizi nazardan koruyabileceğine inanıyoruz ya da inanmak istiyoruz. Bazı insanlar ise başlarda inanmayıp ”Ya gerçekten olursa?” korkusuyla bu batıl inançlara inanıyor. Benim düşüncem sorulursa bu tür batıl inançlar çok saçma geliyor. Ve insanların bu batıl inançlara inanması bana çok yersiz geliyor.

Sonuç olarak bence insanlar batıl inançlardan psikolojik olarak rahatsızlık duyuyor. Bu rahatsızlığı gidermek için ise batıl inançlara inanmak ile yetiniyor, kendilerini bu gereksiz baskıya karşın rahat hissetmek istiyorlar. Bu kötü ya da iyi şansın batıl inanç ile bağdaştırılmasının yanlış hatta direk batıl inançların doğru olmadığını düşünüyorum. Batıl inançların temeli mantığa dayanmıyor ve bu inançlara uzaktan bakarsak aslında ne kadar saçma ve gereksiz olduğunu görürüz. İnsanların batıl inançlara karşı hissettiği gereksiz psikolojik bir rahatsızlığının olduğunu ve boşuna bu psikolojik rahatsızlığa katlandıklarını düşünüyorum.

(Visited 135 times, 1 visits today)