Psikolojinin Başarı Üzerindeki Etkisi

Başarı, herkesin elde etmek için çırpındığı, elde edenin mutlu, edemeyenin üzüldüğü şeylerden biridir. Başarıyı elde edip edemememiz psikolojimize, istekliliğimize, çalışma düzenimize bağlıdır. Ne kadar düzenli çalışırsak, ne kadar istersek o kadar kolay ulaşırız başarıya. Peki psikoloji başarıyı nasıl etkiler?

İyi bir psikoloji ile başarıya ulaşabiliriz. Ben şahsen şimdiye kadar kimsenin aklından kötü düşünceler geçerken başarıya ulatşığını görmedim. Eğer bir şeyi başarmak istiyorsak, ne olursa olsun vazgeçmememiz, kendimizden veya takımımızdan ümidi kesmememiz lazım.

Şimdi, bunları ben size niye anlattım… Diyelim ki eğitim bakanlığı öğrencilerin cinsiyetlerine göre başarı oranlarının olduğu bir rapor paylaştı, bu sizce öğrencileri olumlu mu etkiler olumsuz mu? Benim aklıma birkaç senaryo geliyor ve bunları sonraki paragraflarda belirttim ama onları okumadan önce sizin de bu konu üzerinde biraz düşünmenizi istiyorum.

Aklıma gelen senaryolardan bazılarının sonucu olumlu iken bazılarının sonucu olumsuz. Bunun nedeni, bana göre, bu verilerin insanların psikolojilerini etkileme şekilleri. Örneğin  gidip bir kıza, kızların daha başarız olduğunu söylerseniz bu onun azimlenmesine ve söylediğiniz şeyi haksız çıkarma isteğiyle daha da çok çalışmasına sebep olabilir. Ama aynı şekilde zaten başarısız veya daha az başarılı bir gruptayken çalışmanın ne anlamı var deyip çalışmayı bırakmasına da sebep olabilir. Konuştuğunuz kişi daha başarılı olan grupta ise bu onun rehavete kapılmasında ve çalışmayı bırakmasında rol oynayabilir.

Çalışma isteği veya çalışmayı istememe insandan insan değişebilir, bu isteği duyguları, motivasyonu, psikolojisi ve düşünceleri etkileyebilir. Sonuçta her insanın kendi iradesi vardır ve her birimizin böyle bir olay karşısında vereceği tepki değişebilir. Örneğin ders çalışmayı zaten sevmeyen bir öğrenciye onun cinsiyetinin daha başarılı ya da daha başarısız olduğunu söylerseniz, her iki durumda da “Çalışmama gerek yok.” diyerek çalışmayı bırakabilir. Çünkü insan psikolojik olarak yapmak istemediği şeylerden kurtulmak ister. Aynı durum çalışmayı seven veya ne olursa olsun başarıya ulaşmak isteyen öğrencilerde herhangi bir değişikliğe sebep olmaz.

Eğer hangi cinsiyetin daha başarılı ve hangisininin daha başarısız olduğu hakkında bir rapor yayımlanırsa şunu unutmayın: Başarılı veya başasırız olarak gösterilen cinsiyetten olmanız sizin başarılı veya başarısız olduğunuz anlamına gelmez. Başarı, en başında da belirttiğim gibi, psikoloji, motivasyon, çalışma düzeni, isteklilik vb. kavramlara bağlıdır.

Sonuç olarak, eğer böyle bir rapor yayımlanırsa raporun öğrencileri etkileme şekli öğrenciden öğrenciye değişebilir. Ama siz siz olun, bu raporun sizi olumsuz etkilemesine izin vermeyin, ne olursa olsun çalışın. Unutmayın, bu raporlarda bahsedilen gruptasınız diye bir kesinlik yok, o grubu siz belirleyeceksiniz.

(Visited 28 times, 1 visits today)