REFAH DÜZEYİNİN ARTIŞ VE DÜŞÜŞ SEBEPLERİ

Bir ülkenin refah düzeyi orada yaşayan insanların yaşam kalitesini, huzurunu ve rahatlığını gösterir. Bunlar göz önüne alınınca aslında bir ülkenin gelişmişlik seviyesini de buradan anlayabiliriz. Refah seviyesini etkileyen birçok etken vardır. Bunlardan birisi ise o ülkenin nüfus yoğunluğudur.

Nüfus fazlalığının refah seviyesine olumlu ve olumsuz etkileri vardır. Olumlu etkilerinden birisi üretimin artmasıdır. Çünkü nüfus fazlalığı daha fazla iş gücüne denktir. İhracattın artması ve yeni iş imkânlarının doğması ülkenin ekonomisini iyi yönde etkiler. Bunların yanında olumsuz etkileri de vardır. Kişilere düşen milli gelirin azalması buna örnektir. Çünkü ülkenin gelirini daha fazla kişiye bölünür. Tüketim yani ülkenin giderleri artar. Bunun sonucunda ise refah seviyesi olumsuz etkilenir.

Nüfus azlığının olumlu etkilerine gelecek olursak kişi başına düşen gelir artar; eğitim, sağlık gibi hizmetler dahaSocial Progress Index - Wikipedia iyi olur ve tüketim azalır. İşçilerin ücretleri artar. Refah seviyesi artar. Bunların yanında olumsuz etkileri de bulunmaktadır. Örnek olarak ihracat azalır ve ithalat artar, kalkınma hızı düşer, yeni iş kolları azalır. Bunun sonucunda ise ülkenin ekonomisi kötüleşir. Bunun sonucunda ise refah seviyesi yine olumsuz etkilenir.

Açıkçası nüfus yoğunluğunun az ya da çok olmasının artı ve eksileri çok… Biz ülkenin artılarına ve eksilerine bakmayıp, bulunduğumuz ülkenin koşullarında en iyiyi yapmak, geliştirmek bizim elimizdedir. Çok çalışıp en güzeli elde etmek amacımız olmalıdır.

(Visited 4 times, 1 visits today)