Resim Sanatı

Yüzeye, kağıda, duvara, yere, rafa kurşun kalemle çizilir, boya kalemiyle boyanır. Resim insanın duygularıyla, düşünceleriyle, hayalleriyle yapılır. Cetvel düzgün çizmeye yarar. Hayvan resmi, bitki resmi, insan resmi, nehir resmi yapılır. Bu resimler kuruboyayla, keçeli kalemle, yağlı boyayla ve sulu boyayla yapılır. Bütün boyalarla güzel resimler yapılabilir.

Resim yapan kişilere ressam denir. Picasso kimdir? Tabiki ünlü bir ressamdır. Ünlü bir ressam olmayı hayal ediyorum, iyi hissediyorum.

picasso

(Visited 5.797 times, 1 visits today)