Ringelmann Etkisi

 

Ringelmann Etkisi, “Bir gruptaki büyüdükçe veya üye sayısı arttıkça üretkenliğin azalması.” etkisini savunur. Halat çekme oyunu, bu eğilimin güzel örneklerinden biridir. Halat çekme yarışmasında, bir tarafa daha fazla kişi katıldıkça; kişi kendisinin çabasının etkili olmayacağını düşünür. Bundan kaynaklanarak da, grup performansı düşer. Bir diğer deyiş; bir elin nesi var, iki elin sesi var, gruptaki kişi sayısının artması ile performansın da artacağını savunur. Grup üyelerinin birbirlerinden güç alarak daha zorlu işleri başarabileceğinden bahseder.  İnsanlar, bireysel fikirleri diğer takım arkadaşları tarafından onaylanılmış hissettiğinde bir grup görevine yönelik daha fazla çaba göstermeye motive olurlar. Bunun sebebi ise, o grup için önemli olduğunu düşünür. Ancak bunun negatif bir etkisi de var. İnsanlar tanımadığı bir ortamda öneli fikirlerini rahatlıkla söyleyemezler. Bunun sebebi de yargılanma korkusudur. Ringlemann, bu olaylara dayanarak Bir gruptaki üye sayısı arttıkça üretkenlik düşer görüşünü savunabiliyor. İnsanlar tanımadığı bir grupta fikirlerini söyleyemediği için üretkenlik azalıyor. Ringelmann bu görüşü ortaya sunarken, kalabalık grup çalışmaları zorunlu olduğu zaman, üretkenlik nasıl arttırılabilir sorusunu da cevaplıyor. Ringelmann’a göre 3 çözümü var, bunlar:

Tanımlanabilirliği arttırın: İnsanlar, bireysel fikirleri veya çıktıları tanımlanabilirmiş gibi hissettiğinde  bir grup görevine yönelik daha fazla çaba göstermeye motive olurlar. Bunun nedeni, bir görev basit ve bireysel olduğunda insanların başkaları tarafından değerlendirilmekten (değerlendirme kaygısı) kaygılanması ve bunun karşılığında sosyal kolaylaştırma yoluyla üretkenliğin artmasıdır. 

Hedefler belirleyin: Belirli Hedefler belirlemek, grup üyelerinin kendi gelişmelerini somut bir şekilde izlemeleri için en bilindik yollardan biridir. Grup üyesi, somut olarak ilerleyişini gördüğü zaman çalışmak için daha istekli ve motive olur. Ve tek bir kişinin bile bu denli motive çalışması, diğer grup üyelerini de etkiler.

Katılımı artırma: Sosyal aylaklığı azaltmanın bir başka yolu da, grup üyelerinin eldeki görev veya hedefe katılımını artırmaktır. Bu, bir bütün olarak grubun performansına bağlı olarak görevi grup üyeleri arasında dostane bir rekabete dönüştürerek veya göreve ödül veya ceza ekleyerek başarılabilir.

Buradan çıkarabileceğimiz sonuç, Ringelmann fazla kişili grup çalışmalarının verimsiz olduğundan çok, birşey yapılmadığı takdirde az kişili olanlardan daha az verimli geçeceğini söylüyor.

Kaynak: Wikipedia

(Visited 43 times, 1 visits today)