Robotlar İş Başında

Robotların Dünyayı ele geçirmesi… İnsanoğlunun gelecek için düşündüğü korkulu rüyalarından ve en gerçekçi olanı diyebilirim. İşlerin yeni sahibi olacak robotlar ve teknolojiler insan üstünlüğünü sonlandıracak ve zamanın ilerlemesiyle birlikte bu yeni düzene kendilerine ait yerler edineceklerdir. Gelişen bu devirde insanın bazı görevleri, özellikle tehlikeli olanlar robotlar tarafından yapılmaya başlanmışken ileri zamanlarda bu durum en basit işlerde de görülmeye başlayıp insanlığa farklı şekillerde etkileri olacaktır.

 

Eski zamanlarda fabrikalarda insan gücünün ön plana çıkmakta olduğu ancak Sanayi Devrimi ile birlikte kas gücünün yerine makinelerin ön plana çıktığı görülemektedir.  Teknolojinin daha da gelişmesiyle birlikte insanların bu makinelere olan ilgisi de bir hayli artmıştır. Sanayi kuruluşları da teknolojinin gelişiminden yararlanarak seri üretime geçiş yapmışlardır. Daha ucuza, daha büyük miktarların üretilmesi olanaklı hale gelmiş ve dar, küçük ekonomik birimler, giderek yerlerini genişleyen pazarlara bırakmışlardır. Otomobillerden, evde sahip olduğumuz birçok beyaz eşyaya ve diğer pek çok kullandığımız eşya insan gücü kullanılmadan robotlar tarafından üretilmiş ve üretilmeye de devam etmiştir. Bu durumun sanayi sektörüne çığır açtığı görülmüş ve insan gücüne gerek kalmaksızın, uzun süre beklemeden birkaç gün içerisinde bir ürünün benzerinin onlarcası, yüzlercesi  belki de binlercesi geliştirdiğimiz robotlar tarafından yapılabildiği bir devir bu gelişmeler sayesinde inşaa edilmiştir. 

 

Maalesef bu olağanüstü durumun çokta hoş olmayan geri dönüşleri yıllar geçtikçe insanlığa etki etmeye başlamıştır. İnsan nüfusunun artışıyla birlikte ihtiyaçlarında artması gelişmiş robotların kullanımını arttırmış, sanayide kas gücü yerine kullanılmaya başlamış ve bu durumda bu iş ile ilgilenen çalışanların işsiz kalmasına yüz tutturmuştur. Bir fabrika örneği ile açıklayacak olursak; gelişmiş bir ürün için elli kişinin sadece bu ürünün bir parçasının tasarımı ile uğraştığını varsayalım, geriye kalan yüz veya yüz elli kişi tasarımın üretilmesinde sorumlu olduğunu düşünürsek bir robotun çalışanlar yerine bu işleri yapması toplamda iki yüz kişinin işsiz kalmasına neden olmaktadır. Bu örnek  bahsettiğim gibi sadece bir ürünün parçasını ele alıyor, bütüne bakarsak bine yakın kişinin robotlar ile yer değiştirilmesi, bu kadar çok çalışanın işsiz kalacağını göstermektedir. Bu duruma çözüm için devletler işsiz kalan insanlara yeni iş olanakları sağlayamaz ise birçok vatandaşın veya ailenin para kazanamayacağı milyonlarca kişinin işsiz kalmaya  devam edeceği öngörülmektedir.

 

Zamanın ilerlemesiyle birlikte bu durum için önlem alınmadığı sürece daha da ciddi bir hale geleceği sezilebilir bir haldir. Robotların insanın yapamadığı, tehlike barındıran işlerde kullanılması insanlar için olumlu olmaya devam edecekken iş imkanlarını kısıtlamaya devam edeceğini söyleyebilirim. Elbette, bu durum gelecek iş imkanları için yeni kapılar açılmasına olanak sağlayabilir.

 

(Visited 10 times, 1 visits today)