Robotlarla Gelecek

Endüstri çağının başlangıcından bu yana makineler ve robotlar sürekli bir gelişim içinde olmuşlardır. Günümüzde robotlar artık o kadar gelişti ki artık insanlar işlerinin onlar tarafından alınmasından korkuyorlar. Bazı insanlar bu korkuyu gereksiz bulup robotların daha fazla gelişmeye ve ilerlemeye  yol açtığını düşünürken bazıları da tüm güçleriyle bu korkuyu beslemekte  ve yaymaktalar.. 

 

Robotların insanların yerine yapabileceği pek çok iş olduğu kadar yapamayacağı da birçok iş alanı bulunmaktadır. . Yapay zekanın günümüz şartlarındaki gelişmişlik seviyesine bağlı olarak robotlar belirli alanlarda  ve insan gücü isteyen işleri yapabilmektedirler. Örneğin bir robottan yemek yapmasını bekleyemeyiz çünkü yemek yapmak bir robotun anlayamayacağı kadar karışık bir iştir ama buna karşın bir depoda kargo taşıması bir programla ayarlanabilir ve robotlar insanların yapabileceğinden çok daha hızlı iş yapabilir bunun gibi durumlarda. Robotların yapabileceği işlerin  zamanla teknolojik ilerlemelere de bağlı olarak gelişip yaygınlaşması doğal olarak beklenebilir tabi ki ama şu an itibariyle pek mümkün gözükmüyor, yani ister istemez insan gücüne bir müddet daha ihtiyaç duyacağız. 

Robotlaşmanın olumsuz yanları olabileceği gibi birçok olumlu yönü de olabilir. Bu olumlu yanların farkına varılabilmesi için insanların sadece olumsuz taraflarına odaklanmaması ve daha açık fikirli olmalı gerekir. Robotların insan gücü gerektiren işleri almasıyla insanlar artık farklı şeyler geliştirmeye odaklanabilir ya da daha tehlikeli işleri robotlar yaparsa olabilecek can kayıpları önlenebilir. Örneğin madenlerde robotlar çalışabilir ve Soma faciasındaki gibi yüzlerce hayat kaybetmek zorunda kalmayız. Robotların bu tür tehlikeli işleri almasıyla insanlar farklı ve daha yararlı endüstrilerde çalışabilir.

 

Robotlaşmanın başka bir iyileştirici etkisi olarak çalışma koşulları iyileşebilir çünkü robotlar insanlara az para ödenen işleri alabilecektir. Bu şekilde düşük ücretle zorlu koşullar altında uzun süreler  çalışmak zorunda kalan insanların yerini  bu koşullardan etkilenmeyen robotlar alabilecektir.. 

 

 

 

 

 

 

İnsanların korkularını yatıştırmak  için bir takım yasalar konulabilir ve bu yasalar insanların çalışma haklarını güvence altına alabilir. Tabi ki şu an robotların insanların yerini alabileceği durumlar sınırlı olduğundan insanların böyle yasalara ihtiyaç duyması beklenmemelidir ama gelecekte bu tür yasalara ve düzenlemelere  ihtiyaç duyulacağını düşünmek gerçekçi bir yaklaşım olacaktır.. Örneğin insanlara robotlardan önce işe alınma önceliği ya da iş başvurularında bulunan ancak robotlar nedeniyle kabul olmayan insanlara işsizlik maaşı verilebilir. 

 

Robotlaşmanın insanlık için iyi veya kötü bir gelişme olduğunu düşünmekten ziyade artık kaçınılmaz olduğunu  ve daha fazla gelişime yol açabileceğini  düşünüyorum. İnsanların işlerinin ellerinden alınma korkusu çok doğal bir korku fakat bu korkunun bastırılması yerine yasal bir zeminde geliştirilecek çözümlerle insanlığı bu düşünceyle bütünleştirmek en gerçekçi yaklaşım olacaktır diye değerlendiriyorum.

(Visited 5 times, 1 visits today)