Robotlaşan Fabrikalar

Bir insanın işini kaybetmesinin birçok nedeni olabilir. Örneğin ; rekabet , işe yeterince ilgi göstermeme gibi sebepler. Fakat güncelleşen dünyada bu sorunlardan daha büyük bir sorun : Otonomlaşma. Otonom kelimesi İngilizceden gelen ‘auto’ kelimesinden dilimize girmiştir. Otonom olan araçlar içindeki kod ve algoritmalar sayesinde insan gücü olmadan çalışabilen araçlardır. Bu ilerleyen yıllarda çoğu çalışan insan adı büyük bir işsizlik yaratabilecek bir konu. Bu durumu olumlu ve olumsuz diye iki başlık altına ayıracak olursak iki yönü de eşit gelir.

Fabrikalarda robotların kullanılmasına olumlu açıdan bakacak olursak robotlaşma insanlarla işbirliği yapmanın ve insanlara yardım etmenin yolları aramaktadır. Robotlar yüksek nitelik gerektiren işleri insanlara göre daha iyi yapacakları için daha fazla kazanç elde edilir. Ayrıca robotlar gece gündüz çalışabildiği üretimi arttırırken , insan gücü ile yapılan üretimin önüne geçmektedir. Aynı zamanda insanların çeşitli ihtiyaçlarını gidermek gerekirken , robotların sadece bakımının yapılması gerekir. Bir insan işe gelirken onun sigortasını , öğle yemeğini , eğer uzakta oturuyorsa servisini karşılamaktansa iş verenler insanların yerine aynı işi yapan robotlar koysa ve ayda bir bakım yaptırsalar kazançları artar.

Robotlarla birlikte üretim optimize ediliyor. Üretim süreçlerinde yaşanan sıkıntılar aşılarak , kapasite kullanımı en yüksek dereceye çıkartılabilir. İnsanlar yüzünden kaynaklanan teknik sıkıntılar ve ürünlerdeki hatalar engellenmiş olur. Robotlar sayesinde üretimde , insan gücüne olan bağımlılık azaltılarak , tedarik ağı ve ürün pazarı daha verimli hâle gelebilir. Sorun demişken insanların da başına bazı iş kazaları gelebilir. Robotlar daha emniyetli olduğu için insanlar robotlarla çalışırken daha güvende olurlar.

Fabrikalarda robotlaşmanın iyi yanlı olduğu gibi kötü yanları da var. Robotların işgücü piyasasına girişlerini durduracak hiçbir engel bulunmadığından dolayı insanların işlerini kaybetmelerine sebep olur. İşsizlik oranları arttığı için insanlar evlerine herhangi bir şey götüremeyecek ki bu durum büyük kriz ve protestolara yol açabilir. Orta gelirli insanlar etkileneceği için çoğu iş kolu kendini insanlardan arındıracak. Bazen sadece robotlarla bazen de çoğunlukla robotlarla ama insanların da olduğu meslekler olmaya başlayacak.

Yeni teknolojilerin yarattığı zenginlik , giderek daha az insan yaralanmaya başlayacak. Robotlar sayesinde yüksek miktarlarda gelir elde edilirken , gelir dağılımındaki eşitsizlik daha da artacak. Eşitsizliğin artmasıyla da ahlak yoksunluğu insanlar için bir problem haline gelecek. Tabi ki bunu kimse istemez.

Teknoloji sektörü asla ama asla yavaşlamayacak. Dünyanın rastgele bir yerinde her gün yepyeni şeyler keşfediliyor veya icat ediliyor. İnsanoğlu çok büyük gelişmeler kaydediyor. Çoğunlukla bu gelişmeler insanların işine yarasa da kötü olduğu durumlarda yok değil. Fabrika robotları ilerde insanlara kolaylık mı sağlayacak yoksa zarar mı verecek ?

(Visited 22 times, 1 visits today)