Robotlaşma İnsanlığı Tehdit Ediyor mu?

İnsanlar işsiz kalacak mı?

robotlar insan karşıFabrikada robotlaşmanın artmasıyla insan gücüne olan ihtiyaç azalmaktadır. Sizce fabrikadaki robotlaşmalar insanların işlerini ellerinden alabilir mi?

Robotlaşmanın hem iyi hem de kötü yanları bulunmaktadır. Nükleer santraller, boya fabrikaları ve maden ocaklarında robotların kullanılması insanların sağlığını korur. Bu robotlaşmanın iyi bir yönüdür. Diğer taraftan böyle bir durum insanların işsiz kalmasına neden olabilir. İşsizlik artarsa ekonomik olarak fakirlikgarson robot artar, insanlar beslenemez, sağlıkları bozulur ve toplumun refah ve mutluluğu azalır. İnsanlar tembelleşir, suç oranları artar ve toplumsal düzen bozulur.

Bu söylediklerim sadece fabrikalar için geçerli değildir, aynı zamanda insanların çalıştığı diğer üretim faaliyetlerinde de geçerlidir. Örneğin, öğretmenlik, çiftçilik, hukukçuluk,  doktorluk, fırıncılık, garsonluk, otelcilik, mühendislik gibi alanlarda robotların kullanılması insanlığın sonunu bile getirebilir.

Sonuçlar olarak, robotlar insanların işlerini alabilir. Bu durum da toplumda yolsuzluğa neden olur. Robotlaşmanın risklerine karşı insanlık uyanık ve tedbirli olmalı, en yüksek değer olan insan onurunu korumalı ve yüceltmelidir.

 

(Visited 23 times, 1 visits today)