Rollerdeki cinsiyet ayrımı

Rollerin Cinsiyete Göre Ayrımı

Toplumdaki roller cinsiyete göre ayrılsaydı ben düzen olacağını düşünüyorum çünkü her iki cinsiyetinde birbirinden farklı olduğunu herkes bilir evet biri diğerinin yapabildiğini yapabilir ancak bu durum ya uzun sürer ya da tam olarak olmaz. Örnek vermek gerekirse bir anaokulu öğretmeninin erkek olduğunu görmeniz bir kadın öğretmeni görmenizden daha zordur çünkü öğretmen bir kadın olduğu zaman anne şevkatı gösterebilir ancak erkek biri anaokulu öğretmeni olabilir fakat bu onun için daha zorlu olacaktır. Kadından örnek verdik bir de erkekten örnek verelim, Hamallık yapmak bu örneği hepimiz haberlerden ya da arkadaş çevresi veya başka bir yerden illaki duymuşuzdur birde benden dinleyin. Bazı kişiler her iki cinsinde bu işi yapabileceğini söylese de bence bunun bir erkek tarafından yapılması daha doğru olur çünkü bir erkek bunu kaldırırken daha az zorlanır evet bunu bir kadında yapabilir fakat onun bu iş için daha çok uğraşması gerekmektedir. Bu nendenler dahilinde düşündüğümüz zaman kadılar daha çok detay gerektiren işlerde ilgilenirken erkekler daha çok kuvvet harcanan işlerde ilgilendiğini görüyoruz fakat en başta dediğim gibi her iki cinste istediği işi başarabilirken burada fark ettiğimiz şey biri diğerinin işi ile uğraştığı zaman bunun için daha çok vakit ayırması gerektiğidir.

Biraz da istatiksel verilerden yararlanalım.

Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranı, kadınların çalışma hayatındaki yeriyle ilgili en çarpıcı verilerden biri. Şekil 2’de gördüğümüz gibi,  bu oran Türkiye’de % 36.2; OECD ortalaması ise % 63.6. Türkiye sadece üyesi olduğu OECD ülkeleri arasında değil, bütün dünyada kadınların iş gücüne katılım oranının en düşük olduğu bir kaç ülkeden biri. Nitekim, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın 2016 tarihli İnsani Gelişme Raporu’na göre, kadınların işgücüne katılım oranı dünya ortalaması % 49.6 ve Türkiye’dekinin epeyce üzerinde.

Sonuç olarak erkek ve kadının birbirinden aynı tür canlı fakat farklı cins olduğunu unutmamamız lazımdır zaten en başta biyolojik olarak zaten böyle bir eşitlik söz konusu değil. Hem ne kadar uğraşırsak uğraşalım birimizin diğerimizden üstün ya da ezilen bir özelliği var bunu değiştirmemiz çok zor hem zaten Dünya’ya baktığımızda da bunu görüyoruz birimiz her zaman birimizi ezdiği yönler oluyor öyle değil mi. Bir insanın en büyük hatası bence nedir hemen söyliyim tabii ki yapaylık neden orjinal olan şeyin yapayını yapıyoruz ve sonrasında yapayın en gerçek halini yapmaya çalışıp ön ek olarak organik, orjinal gibi takma adlar takıp sonra onu sanki en baştakine aslına çevirmiş gibi davranıyoruz eğer bunu açıklarsanız bende rollerdeki eşitsizliğin tam olarak çözümünü bulabilirim.

(Visited 11 times, 1 visits today)