Rönesans dönemi

Rönesans dönemi hakkında bilgi edinimi sağlamadan önce “Rönesans nedir?” sorusunun yanıtının bilinmesi gerekmektedir. Aksinin olduğu durumlarda bilgi eksikliği neticesinde konunun net bir şekilde anlaşılması mümkün olmamaktadır.

Rönesans kelime anlamı olarak; yeniden doğuş, demektir. Rönesans ise 15 ve 16.yy içerisinde Avrupa ülkelerinde meydana gelmiş olan bir yenilik sürecine işaret etmektedir.

Yenilik sürecinin etkili olduğu alanlar; sanat, edebiyat ve bilim olarak gösterilmektedir. Kısa süre içerisinde tüm Avrupa ülkelerinde etkisini göstermeye başlayan Rönesans hareketleri, etkin olduğu alanlarda büyük bir ilerleme kaydedilmesini de sağlamıştır.
Rönesans Dönemi Ortaya Çıkış Nedeni
Orta çağ içerisinde meydana gelen hareketlerin ilk nedeni kâğıt ve matbaanın icadıdır. Bu sayede insanların yazılı kaynaklara ulaşmaları eskiye göre daha kolay hale gelmiştir.

İstanbul’un fethedilmesi de Rönesans döneminin başlamasında etkin rol oynamıştır. Çünkü fetih hareketleri sırasında pek çok bilim adamı ve düşünür Avrupa ülkelerine gitmişlerdir.

Coğrafi keşiflerden sonra insanların yeniliklere açık hale gelmeleri de Rönesans döneminin başlangıç yapmasında etkin rol oynayan ana maddelerden biridir. Bu sayede yenilikçi sınıflar farklı keşifler yaparak ya da yeni yapılan keşifleri inceleyerek Rönesans dönemine katkıda bulunmuşlardır.

(Visited 16 times, 1 visits today)