RUSYA NOTLARI

Rusya, yüzölçümü bakımından dünyanın en büyük ülkesidir.  Asya’nın  üçte  ikisini, Avrupa ‘nın   üçte  birini  oluşturur.  Rusya  toprakları o kadar  geniştir ki, ülke  11  zaman  kuşağına  ayrılmıştır.  Örneğin  St.  Petersburg’ da  yaşayanlar  uyumaya  hazırlanırken, ülkenin  uzak  doğusunda madenciler ve Ren geyiği çobanları ertesi gün işe koyulmaktadırlar.

Rusya’nın çoğu bölgesine soğuk bir iklim hakimdir;  ülkede yazlar serin veya ılıman, kışlar ise dondurucu soğuklukta yaşanır. Toprağın  tundra ile kaplı olduğu kuzey bölgelerde kışın sıcaklık -70 *C’ye kadar düşer. Buranın güneyinde bir orman kuşağı tüm ülkeye yayılmıştır.  Ural dağları Rusya’yı ikiye böler.  Ural dağlarının batısı, yani Avrupa tarafı, ülkenin dörtte birini oluştursa da, nüfusun beşte dördü bu bölgede yaşar.  Büyük sanayi tesisleri ve verimli tarım arazileri bu bölgede bulunur.  Ural dağlarının doğusunda,  ABD ile Batı Avrupa’nın toplam alanından daha büyük olan Sibirya yer alır. Sibirya’nın  Moğolistan  yakınlarındaki  güney bölümünde bulunan Baykal Gölü dünyanın  en derin gölüdür ve dünyadaki tüm tatlı suların beşte  birine sahiptir. Sibirya kömür ve petrol açısından zengindir.  Doğu Sibirya’da bulunan Çukçi yarımadası  Asya’nın en doğu noktasıdır ve Kuzey Amerika’ya sadece 82 km uzaklıktadır. Bering Boğazı iki kıtayı birbirinden ayırır.

1991 yılına kadar Rusya daha da büyük bir ülke olan  Sovyetler Birliğine bağlıydı. Bu günkü doğu Avrupa ve Orta Avrasya ülkelerinden 14 ülke daha Sovyetler Birliği sınırları içindeydi.

ÜLKENİN SEMBOLLERİ

AZİZ VASİLİ KATEDRALİ: Moskova’daki bu renkli katedral Çar Korkunç İvan’ın, Tatar rakiplerine karşı kazandığı zaferin  anısına 16. yüzyılda inşa edilmiştir.

MATRUŞKA BEBEKLERİ: Bu   geleneksel   ahşap  bebekler  iç  içe  geçebilecek  şekilde   tasarlanırlar. Bazı  matruşka   takımlarında  bebek    sayısı 12’ye kadar  çıkabilir.

SİBİRYA  KAPLANI:  Sibirya  kaplanları  kaplanların  en büyüğüdür.   Sibirya’nın  güneydoğusunda yaşarlar ve ayı, geyik  ve bazen de   insan avlayarak  beslenirler.

TRANS -SİBİRYA HATTI:  Dünyanın çevresinin dörtte birine yakın bir mesafeyi kat eden yer yüzündeki en uzun demiryoludur. Moskova’dan  Vladivostok’a kadar 9.297 km uzunlukta  olup,   yolculuk 8 gün sürer.

 

MEHMET YETKİN BAL

Kaynak:  Çocuklar İçin Dünya Atlası

 

 

(Visited 121 times, 1 visits today)