Saçmalık

İnsanlar bilinmezlikten korkarlar bundan ötürü her hangi bir yüce varlığa ya da yaratığa tapma isteği duyar. Kişi kendi acizliğinden korkar ve düşünür ki inandığı varlık onu korur ve kolar hatta dahası onun dileklerini gerçekleştirir ve bunu sadece basit sözler karşılığında yapar. Günümüzde böyle saçmalıklara inanan insan sayısı bir hayli fazla olsa da kimilerine göre bu oranlar çoğunlukla fazlardır. Yine de bu durum bana saçma geliyor sonuçta bir kimsenin acizliği onu şu fani hayatta mutlu eden şey ise bu kişinin ne denli mutsuz ve boşuna yaşadığını gösterir. yaşadığını gösterir.
İnançlar günümüze kadar pek çok farklı biçimde ulaşmayı başardı lakin geçmiştekilere kıyasla saçmalık açısından pek de bir değişiklik söz konusu değil. Günümüzde ilk zamanki inançlara olduğu gibi inanlar kalmadı çünkü zamanında insanlar bilmediği daha doğrusu anlayamadığına tapardı bunlar arasında gerek ateş gerek toprak gerek su gerek hava var. Bu kadar saçma inanç günümüze kadar gelmiş olsaydı o zaman işte inanmayan inanana en ufak saygı dahi duymazdı çünkü bu inançların içinde en ufak bir mantık kırıntısı bile bulunmamaktadır. Bu inançlar günümüze kadar teknolojinin ilerlemesiyle yavaş yavaş yok olsa da hala çok fazla takipçiye sahip olan inançlar günümüzde mevcuttur. Tabii bana kalırsa bu inançların da sürdürülebilirliği muammadır. Semavi dinler günümüzde inançlarda çoğunluğu oluşturan dinlerdir bunlar mitolojiye göre aslında aynı tanrıyı ve aynı peygamberleri anlatır. Bu şekilde birbirlerine destek çıktığı için de insanların kafasını çeler en azından kritik düşünemeyen insanların kafasını çeler çünkü düşündüğümüzde anlarız ki sadece okumuş bir birey veya yeterince görmüş bir birey o güne kadar gelmiş dinlerden haberdar olur. Böylelikle saf insanları kandırmak için yeterince bilgiye sahip olmuş olur. Bu şekilde saçma inançların bulunması yanı sıra kişiye ahiret hayatı vaat eder ve kişiyi tamamen kukla gibi yönetir. Bir anlama kişinin özgürlüğünü elinden alır ve boynuna tasmayı geçirir. Böyle şartlar altından dinlerin bireysel özgürlüğü savunması en büyük saçmalıktır. Gelmiş geçmiş inançlar arasında en çok takipçiye sahip olan en akla uygun inançlar bile takipçilerini saçma kısıtlamalara ve ilginç ibadetlere tabi tutar. Dinin insanı özgürleştirdiğini sanan kimselerin öne sunabileceği tek tez ahiret hayatıdır ki o zaten çok ayrı bir konu. Kişinin arzularıyla oluşmuş mutlak ve mükemmel bir yuva böyle bir yerde yaşamayı kim istemez. E tabi ki herkes ister ama böyle bir yerin var olması da zaten bu ilginç inançların kendisinden de saçma.
Durum böyle olunca da işte kişi kendini asla olmayacak bir şey için motive ediyor ve boş yere hayatını geçirip ca veriyor en sonunda gördüğü manzara da hiçliğin kendisinden başkası da değil. İnançlar kişinin canı, hayalini ve hayatını yakar!

(Visited 7 times, 1 visits today)