Sağlık Gelişimi

Sağlık sektörü, günümüzde ulaşıma nazaran virüslerin arttığı gezegenimizde önemli rol oynamakta ve bu virüsler Dünyamızın nüfusunu indirebilecek güçtedir. Bu virüslerin bazılarının tedavisi olmamakta hatta bu virüslerin mutasyon geçirip daha etkili olduğu bazı virüslerin günümüzde yaşadığı görülmekte.

Şu an Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan CORONA virüsünün henüz tedavisi bulunmamakta. Virüsün mutasyon geçirmeden önce tedavi edilebileceği fakat mutasyon geçirdikten sonra tedavi edilmezi zor hatta imkansız. Hızla farklı ülkelere yayılan bu virüs şu an Tayvan, Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Fransa, Kanada, ABD ve Avusturalya gibi ülkelere yayılmıştır. Eğer bu hastalığın tedavisi bulunmazsa Dünya nüfusunun yarısının öleceği öngörülmekte. Ben bu projenin içinde tedavisi olmayan hastalıklar için çalışırdım. Dünya nüfusunun azalması bizim için kötü bir durum değil fakat nüfusun bu biçimde azalması bizim için zararı çok fazla. Çünkü nüfus hızlı hızlı azalırken bu virüsün tedavisi bulunmaması nüfusun tamamen bitmesi ne bile yol açabilir.

Hastaneler dolup taşmakta ve bu yüzden insanların sorunları artmaktadır. Sanal dünyada doktorlar hastalarla iletişim kurup muayene edebilmeli ve internet aracılığıyla insanlara ihtiyacı olan ilaçları dağıtabilmeli.  Sağlık hizmetleri sağlayıcıları ve doktorlar, ilaç şirketlerini ilaçlar ve tedavi yöntemleri hakkında eğitim verme ve bilgi sağlama konusunda sistemin önemli bir parçası olarak görecek.

Yasal düzenlemeler teknoloji ve bilimdeki gelişmelerin etkisi ile şekillenecek. 2014’te yasal düzenlemeler ağırlıklı olarak ilaçlar üzerindeyken, 2020’ye doğru ilerleyen yıllarda hasta ve hastalıklara ilişkin veri ve kayıtlar üzerine odaklanılmalı.

Amerika, Japonya ve gelişmiş ülkelerin pazarları ilaç sektörü için ana pazar olarak kalmaya devam ederken; BRIC ülkelerini zorlayacak yeni Latin Amerika pazarları, Vietnam, Nijerya ve Endonezya gibi gelişmekte olan ülkeler tüm dünya için yaratıcılık bölgelerine dönüşecek. Bu ülkeler tedavi üretiminde yer edinecek.

Geniş ve kapsamlı sağlık verilerinin analizi yeni modelleri ve araçları gerektirecek. Birçok ülke için kapsamlı sağlık kayıtları, bir altyapı önceliği olacak ve sağlık verisinin kullanımı ülkenin ekonomik gelişmişlik seviyesi için bir ölçüt haline gelecek.

Ülkelerin buna destek çıkıp daha fazla kayıp verilmemesi için çalışıp bu öngörüleri geliştirmeliyiz. Laboratuvarda CO2, kızdırılmış kok kömürü üzerinden hava geçirilerek elde edilir. CO2 kanda belli seviyelerde bulunur ve vücudumuzun tampon sistemlerinden birini meydana getirir. Kanda artması halinde asidoz, azalması halinde ise alkaloz meydana gelir. Bu durumlar dolaylı olarak hidrojen iyonu konsantrasyonunu etkilemesi ile meydana getirir. Atardamar kanında, CO2 basıncı 120 mm Hg’ye varırsa; baş ağrısı, adale seğirmeleri, oryantasyon bozukluğu, (olmayan şeyleri gören) bir şuur bulanıklığı, konfüzyon, hatta koma  görülebilir.

Dünyanın daha iyi bir yaşam alanı olması için sağlık konusunda her şeye dikkat edilmesi bu konu hakkında  bizi Dünya kapsamında geliştirir.

(Visited 28 times, 1 visits today)