Salgın ve Sonrası

Tüm Dünya’ nın bu günlerde gündeminde olan Covid- 19 solunum yoluyla bulaşan, Çin’de ortaya çıkan Corona virüs ün sebep olduğu hastalıktır. Kısa zamanda tüm Dünya’ya yayılan bu virüs yaklaşık 154,734 kişinin ölümüne sebep olmuştur ve bu sayı her geçen gün giderek artmaktadır. İthalat ve ihracatın yapılamadığı bu dönemde virüsü yenmek için her ülkenin kendi ihtiyaçlarını karşılayacak güce sahip olması gerekir. Bu da Covid- 19 ile birlikte bazı sektörlerin gelişeceği ve önem kazanacağı anlamına gelir.

Özellikle de tarım sektörünün daha çok önem göreceği öngörülmektedir. İthalat ve ihracatın çok sınırlı ve hatta hiç olmadığı bu dönemde her ülkenin kendi besin ihtiyacını karşılaması en büyük gereksinimlerden biridir. Tarım teşvik edilmeli, tarım yapılabilecek alanlar artırılmalı ve seralar aracığıyla neredeyse her ürünün ülkede yetiştirilmesi sağlanmalıdır. Devlet tarıma ve hayvancılığa teşvik amacıyla üreticilere maddi yardım sağlamalıdır. Bunun için öncelikle toprak ıslahı yapılarak tarıma elverişli arazilerin artırılmasına çalışılmalıdır. Ayrıca büyük ve küçükbaş hayvancılığın genişletilmesi amacıyla çayır ve mera alanlarının genişletilmesi, artırılması gerekmektedir. Kümes hayvancılığı için de gerekli tesisler üreticiye kurdurulabilir. İl ve ilçelerde kooperatifler kurulmalı, üreticilerin gereksinimleri ucuz bir şekilde sağlanmalıdır. Ayrıca bu kooperatifler sayesinde üretilen ürünlerin işletileceği üretim tesisleri, fabrikalar kurulmalıdır. Böylece bir ülkenin en önemli ihtiyacı olan gıda maddeleri üretilmiş, işletilmiş ve en ucuz şekilde halka ulaştırılmış olacaktır.

Hizmet sektöründe faaliyet gösteren özel şirketler elemanlarının bir kısmını home ofis şeklinde çalıştırabilir. Çünkü bazı büro elemanları genellikle bilgisayar başında çalıştığından aynı işi evinden de gerçekleştirebilir. Böylelikle bürolarda, iş yerlerinde yığılmaların önüne geçilebilir. Bu trafik ve ulaşım yoğunluğunu bir ölçüde azaltacağı için ayrıca enerji tasarrufuna da yol açacaktır. Home ofis çalışma sektörlerine örnek olarak bankacılık, muhasebe ve pazarlama verilebilir.

İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde öne çıkan sektörlerin başında sağlık ve gıda gelmektedir. Sağlık alanında ise öncelikle mevcut hastanelerin kapasitelerinin artırılması ve yoğun bakım ünitelerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Salgın hastalık durumunda gerekli alet ve ekipmanlar hastanelerde hazır bulundurulmalıdır. Büyük şehirlerde aşı üretimi için acilen gerekli enstitüler kurulmalı ve ülkemizin ihtiyaç duyabileceği aşı üretim çalışmaları başlatılmalıdır. Sağlık merkezlerinde ve hastanelerde çalışan sayıları iki katına çıkarılarak dönüşümlü çalışma sistemi uygulanmalıdır. Bu sayede çalışanlardan alınan verim ve kalite artırılabilir. Bu durumda gerekecek eleman ihtiyacı sağlık meslek liselerinin, sağlık meslek yüksek okullarının artırılması ile sağlanabilir.

(Visited 17 times, 1 visits today)