Sanat

      Bazı insanlar hep sanata önem vermez ve önemseyen insanları da hor görürler. Ama aslında o hor görülen insanlar hor görenlerin aksine her şeyi farklı açılardan görürler.

    Sanat da tıpkı spor, bilim, edebiyat, tarih vb… kadar önemlidir. Örneğin diğer insanlardan daha farklı zevkleri olan bir insan bir tablo yaptığında insanlar ona kötü yorumlar yapar, sırf farklı zevkleri nedeniyle . Ama insanlar tabloyu yapan kişinin bakış açısından bakmayı denerlerse aslında yargı yapılmaması gerektiğini anlar. Aynı şey müzikte de geçerli. Bir müzik aleti ile bir şarkı yapar. Herkes şarkının çok kolay çalınabileceğini söyler ama  o müzik aleti ile o şarkıyı çalmaya çalıştığında çok zor olduğunu anlar. Bu durum, tiyatro içerisine de alınabilir. Rolünü oynayan bir kişiye hemen kötü yorum yapılmamalı çünkü rol yapmak bu saydıklarımdan daha zor bir iştir. Size hiç benzemeyen, sizi tanımlamayan birini oynamak çok zor bir iştir. Şimdi yaptığınız o ufacık numaraları düşünün ve nasıl hemen rol yaptığınızın anlaşılmasını…

    Yani ön yargı, farklı bakış acımızın olmaması ve empati kurmamak yüzünden bu zor işleri hep hor görmüşüz.

(Visited 22 times, 1 visits today)