Oppenheimer atomic bomb lecture. (Julius) Robert Oppenheimer (1904-1967, far right), US physicist, became director of the Manhattan Project in 1943. This US military project developed the atom bomb. Oppenheimer is pointing to a picture of an atomic explosion. The first atomic explosion occurred in July 1945. At far left is Kenneth David Nichols (1907-2000) and an unidentified man. Major General Nichols was assigned to the Manhattan Project in 1942, as part of the Army Corps of Engineers. He became a leading atomic weapons and energy expert.

Sanat ve Bilim Tarihinin Temeli Savaş Tarihi

Ülkenin Milli Eğitim Bakanı’sınız. Müfredata eklenmesi için önerilen 3 yeni ders size sunuluyor: savaş tarihi, sanat tarihi, bilim tarihi. Önceliğiniz hangi ders olurdu?

Bilimin ilerlemesinin, aslında insanoğlunun karşılaştığı problemlerden kaynaklandığını görürüz. Ne kadar çok problem ortaya çıkar ve bu problemlere ne kadar çok çözüm üretilirse bilim de o kadar ilerler.

Sanat ise insanın ruhunu rahatlatmasına yarayan araçtır. Bu araca ihtiyaç duyduğumuz dönemlerse çözülmesi gereken problemlere kafayı takıpta ruhumuzu strese soktuğumuz dönemlerdir. Dolayısıyla sanat da problemlerin yoğun olduğu dönemlerde ilerlemiştir.

Bu iki olgunun da gelişmesini sağlayan temel unsur problemdir. Peki ya en çok problem hangi zamanlarda görülür? Kuşkusuz ki bu sorunun cevabı “Savaş zamanları”dır.

Savaş insanın en çok problemle karşılaştığı ve bu problemleri çözmek için en çok uğraştığı zamandır çünkü her problem varlığınıza bir tehdittir. Dolayısıyla sanat ve bilim gibi olgular böyle zamanlarda zorunlu olarak gelişir.

Problemlere bulunan çözümler bilimi, onlarla uğraşırken ruhu rahatlatma isteği ise sanatı geliştirir. Bu problemlerle uğraşabilmek ve onlara çözüm bulabilmek içinse önce problemlerin örneklerini incelemeli ve onları anlamalıyız.

İşte bu yüzden müfredata öncelikle eklenmesi gereken ders savaş tarihidir, problemin ne olduğunu anlayabilmek  ve sonrasında onunla uğraşabilmek için çünkü onunla uğraşırken geçirdiğiniz zamanlar sanat tarihi, çözümlere ulaştığınız zamanlarsa bilim tarihidir.

(Visited 45 times, 1 visits today)