Sanatın Gelişimi

Sanat, bir duyguyu yaşayan insanın, o duyguyu bilerek ve isteyerek başkalarına aktarma olayıdır.” Bu Bernard Shaw’ın deyişiyle çok basit bir gerçektir. En genel ve en yaygın sanat tanımı, sanatın maddî bir faydayı değil, insanlara haz vermeyi amaçlayan özel bir faaliyet olduğudur. Haz, insan ruhunu yüceltir ve yükseltir. En basit ve genel anlamıyla yaratıcılığın ve hayal gücünün ifadesi olarak anlaşılır. Tarih boyunca neyin sanat olarak adlandırılacağına dair fikirler sürekli değişmiş, bu geniş anlama zaman içinde değişik kısıtlamalar getirilip yeni tanımlar yaratılmıştır.

 

 

Peki ya sanat okulla nasıl ilişkilidir? Sanat eğitimi, çocuklara motor becerileri, dil becerileri, sosyal beceriler, karar verme, risk alma ve yaratıcılık konularında yardımcı olur. Sanat, her seviyedeki öğrenciler için zorluklar sunar. Sanat eğitimi, öğrencileri kendi kültürleriyle olduğu kadar daha geniş dünyayla da bağlar. Sanatın faydaları ile ilgili bazı örnekler şunlardır: Grup olarak yapılan dans, drama aktiviteleri, çocukların sosyal becerilerini güçlendiriyor. Şarkı söylemek, şiir okumak, rol yapmak, çocukların hafızalarını güçlendiriyor. Karar vermek, denemek, seçmek gibi becerilerin gelişmesine yardım ediyor. Yaratıcılığı besliyor. Sanatla uğraşırken yaratıcılığı beslenen çocuklar, risk almayı öğreniyor ve bu onların yeni şeyler icat etmesini sağlıyor. Tiyatro ile uğraşan çocuklarda özgüven, empati ve hoşgörü gelişiyor. Hayal gücünü ve kritik düşünmeyi geliştiriyor. Problem çözme becerilerini güçlendiriyor. Okul başarısını genel olarak artırıyor. Öz-disiplini geliştiriyor. Sorumluluk öğretiyor. Farklı kültürlerin ve geleneklerin varlığının farkına varmasını, başkalarının bakış açısına saygı duymayı öğretiyor. El becerilerinin gelişmesine yardım ediyor. Hafızayı güçlendiriyor. Öğrenmeyi kolaylaştırıyor. Çocuğun kendini ifade etmesine yardım ediyor. Müzikle uğraşan bir çocuk, duyularını, kaslarını ve beynini aynı anda kullanmayı öğreniyor. Tiyatro ile ilgilenen çocukların dil gelişimleri daha ileride oluyor. Günde 1 saat müzik dinlemek bile beynin yapısında olumlu değişikliklere neden oluyor. Dans, çocukların motor becerilerinin gelişmesine yardım ediyor.

Sanatın hayatımızda olması bizim için bu kadar değerli ve önemliyse biz sanatı gerek okul içi aktivitelerinde gerek okul dışı aktivitelerinde kullanıp hem geliştirip hem de genişletebiliriz. Bunun sonucunda ise yaş fark etmeksizin bir sürü çocuk sanatın getirdiği bu faydalardan dilediği kadar yararlanabilir ve hatta sanatı sadece kendini geliştirecek bir hobi gibi değil de daha profesyonel yapmak isteyen veya bu konuda doğuştan gelen yeteneği olan çocukların üstüne yoğunlaşıp onların hayatlarına daha kolay yön vermeleri için çabalayabiliriz.

Sanatın genişlemesi ve aynı zamanda geliştirilebilmesi için bazı örnekler verecek olursak; ayda bir müzelere, tiyatrolara ve operalara okul gezisi düzenlenebilir ya da çocukların hobilerine yönelik yarışmalar yapılabilir ki bunun çok faydası olur çünkü işin içine kazanmak ve kazandıktan sonra gelen o başarı hissi yaptığımız işe bizi daha çok bağlar ve son olarak okul içinde sanatın ön planda olduğu ve işlendiği kulüpler açılabilir. Sonuç olarak yapmak istediğimizde her şey daha basit hale getirilebilir aynı sanatın yayılması ve gelişmesi için yapabileceklerimizin bu kadar basit olması gibi.

(Visited 20 times, 1 visits today)