SANATIN TARAFI

Yıllar belki de asırlardır tartışılan konu “Sanat toplum için midir , yoksa sanat sanat için midir ? “. Bu konu hakkında çoğu bilirkişi açıklama yapmış, fikirlerini topluma sunmuşlardır.Bana kalırsa sanat kesinlikle toplum içindir.Tabiİ ki sanatın , sanata da belirli katkıları vardır . Sanatı geliştiren şey sanattır ama bir yere kadar , yoksa bu sanat denen şeyin ne özgünlüğü kalır ne de bir farkı .Her biri adeta birbirinin birer kopyası haline gelir.Dediğim gibi sanat toplum içindir ve onun için yapılır.Bir toplumu yücelten , gelişmiş hale getiren şey sanattan başkası değildir.Sanatsız bir toplum adeta kolları ve bacakları olmayan bir insana , dalsız bir ağaca benzer. O toplumu geliştiren ve yücelten sanat, her yönü ve her şekliyle önemlidir. Gelişmiş devletlere bir  bakıyorum da gerçekten neden gelişmiş olduklarını şimdi daha iyi anlıyorum.Sanata değer verip ona saygı duyan , her türlü emeğe özen gösteren insan, toplum ve devletin gelişmiş olmaması imkansız.Sanat toplum,tolum da sanat için vardır.

(Visited 139 times, 1 visits today)