Sanayi ve Tarım

Sanayi günümüz ülkelerinin üstünde basa basa durdu konulardan biridir. Sanayi, ülkelerin kalkınmaları için büyük bir rol oynamanın yanı sıra, ülkelerin, ekonomilerinin de büyük bir kısmını omuzlanmış durumdadır. Sanayinin dumanın tütmesi içinde,sanayi bazı unsurlara gereksinim duyar. İnsan gücü, enerji,teknoloji ve benzeri unsurlar bunlardan birkaçıdır. Bunun yanı sıra tarımında sanayiye ihtiyacı vardır. İyi bir teknoloji ile tarım daha iyi, daha  gelişmiş bir hale getirile bilir. Bu sayede de tarımdan daha verimli mahsuller elde edile bilir. yani sanayi olmasa tarımın da biri önemi kalmayacak,tarım değerini kaybedecektir. Sanayinin daha önemli olduğunu varsayanlar sanayi olmazsa; tarımda makineleşme olmayacağını bu nedenle de tarım üretiminin azalacağını  ve günümüz insanına yetecek kadar tarım ürününü de çiftçinin üretemeyeceğini varsaymaktadırlar. Tarımın bir ülke için daha önemli olduğunu varsayanların da tarım olmasa sanayinin hiç bir öneminin kalmayacağını düşünmektedirler. Benim düşüncem ise iki görüşün de doğru yanlarının olduğudur. Gelişmiş bir toplumun her ikisine de muhtaç olduğu apaçık ortadadır.Fakat gelişmesi için sanayi gerekmektedir. Bence tarım ve sanayi birbirini tamamlayan ve gereksinim duyan iki unsurdur.Sanayinin tarımdan daha önemli olduğunu var sayanlar sanayi için şöyle deniyorlar, ”sanayi bir ülkenin kalkınması için en önemli olan şeylerden biridir. Bir araba almak için kaç ton tarım ürünü satmak gerekir? Öyleyse sanayiye  önem verelim.Arabaya,silaha ve benzeri şeyler para yatırmayalım onları kendimiz üretelim. sanayide dışa bağımlı olmayalım ama tarımda olalım.” diyorlar. Tarımı savunanlar ise,” Ürettiğin domatesi veya tahıl ürününü tüketip,karnını doyura bilirsin.Ama ürettiğin arabayı veya benzeri sanayi ürününü yiyemezsiniz. “Aç kalırsın.” diyorlar. Bu varsayımlardan benim anladığım tarım insanın karnını sanayi insanın cebini doldurduğudur. Yani, insanlar hata insanlardan ziyade ülkeler tarıma da sanayiye de önem vermelidir. Eğer ikisinden birine bile az değer verirlerse veyahutta hiç değer vermezlerse ülke ekonomik olarak etkilenecek hem ülkenin insanlarının boğazı etkilenecek hem de ülkenin verimliliği azalacak bu da ülkeyi gelişmişlik seviyesine getiremeyecektir. Tarıma az önem veren ülkenin halkı aç olacak,ülke bundan etkilenecek, insanlar ayaklanacak ve ülke bu işin içinden çıkılamayacak bir duruma gelecektir. Ülke, sanayiye önem vermese ise ülke muhtemelen gelişmişlik düzeyine ulaşamayacak, sadece tarım o ülkeyi gelişmiş ülkeler seviyesine muhtemelen ulaşamayacaktır. Dolayısıyla ülkenin hem sanayisi hemde tarım üretimi iyi ise o ülkenin refah seviyesi yüksek olup kişi başı milli geliri de yükselecektir.

(Visited 186 times, 1 visits today)