Şaşkınlık ve Umut

Ben 2022’de insanların huzur içinde yaşamasını, hiç ağaç kesilmemesini, hiç kimsenin üzülmemesini ve Türkiye’nin çok çalışkan bir ülke olmasını isterdim.

Yeni yılda denizlere ve okyanuslara hiç plastik atık bırakılmaması beni çok şaşırtır. Ne yazik ki bu hayalimin bu yıl da gerçekleşmeyeceğini biliyorum. Ama bilim insanlarının bu konu hakkında yeni çalışmalar yapması beni umutlandırıyor.

Ayrıca 2022 yılında hiç kitap basılmaması beni olumsuz anlamda şaşırtır. İyi ki düşünen, merak eden, hayal kuran yazarlarımız var. Onlar olmasaydı, zaten doğası kirlenen bir dünyada yaşamak zorunda kalan biz çocuklar yeni bilgilere nasıl ulaşacaktık?

(Visited 7 times, 1 visits today)