Sektörlerin Savaşı

İnsanoğlu,kendi kendini yöneten bir yapıya benzer.Bu yapılara;kendince yeni parçalar,nitelikler,özellikler ekler ve daha heybetli bir hale dönüştürür.Bu yapılara örnek vermemiz gerekirse,kamu sektörü ve kamulaşma  en geniş ve en kapsamlı iki örnek olacaktır çünkü binlerce,milyonlarca insanı tek bir çatı altında toplamak bir hayli zor olmakla beraber hepsine eşit haklar vermek binlerce tartışmayı da beraberinde getirmiştir.Bu tartışmadan istifade  eden kişiler tarafınca da özel sektörler kurulmuştur.Peki,bu savaşta hangisi daha güçlü ve olanaklarıyla daha iyidir?

İlk karşılaştırmak istediğim alan ücret ve maaş kriteri olacaktır.Türkiye,ekonomik açıdan bağımsız olamadığından,devlete bağlı kurum ve kuruluşlarında maaşları 2.324 Tlile 2.943 Tl arasındayken,Avrupa’da 3.500 Tl’yi geçmektedir.Bu durumda da  kazanan taraf özel sektörler olacaktır ama böyle olması yanlıştır çünkü özel sektörler bireysel olduğundan kişiyi zengin eder,devleti fakirleştirir ve vergi oranlarını arttırır.Örnek olarak,kendinizi bir fabrikatör olarak düşünebiliriz ve büyük bir hastaneden binlerce maske üretimi alabilir ve sonucunda devletin kasasından binlerce,milyonlarca para alarak devleti zor duruma sokabiliriz.

Karşılaştırmak istediğim ikinci kısım ise mola ve çalışma saatleri üzerine olacaktır.Bu kriterde ise kamu öne geçecektir çünkü kamu sektörünün çalışma saatleri haftada ortalama 38 saat iken,özel sektörde 45 saattir.ve kamu sektöründe daha çok mola vardır,su molası,çay molası,sigara molası örnek verilebilir.

Karşılaştırmak istediğim son nokta ise iş güvencesi ve geleceği olacaktır.Bu kategorinin kazananını kesin olarak söyleyemeyiz çünkü durumlar şirketten şirkete,kurumdan kuruma farklılık gösterecektir.Özel sektörler;hataların en az düzeyde olmasını isterken ve hatalar affetmezken,insanları kısa zamanda patronluk gibi mevkilere çıkarabilmektedir.Özel sektörde ise kovulma olmazken ve hatalar  görmezden gelinirken, mevkiler o kadar detaylı değildir ve işler sürekli yüksek mevkilerin onayına bağlı olduğundan yavaş yürütülmektedir.

Sonuç olarak her şeyin hem artısı hem de eksisi vardır.Bu kusurları arttırmak ve ya azaltmaksa insanın elindedir…

özel sektor ile ilgili görsel sonucu

 

 

(Visited 14 times, 1 visits today)