Şiirin Hayatımızdaki Yeri

İnsanlar, hayatları boyunca duygu ve düşüncelerini ifade etmenin yollarını aramışlardır, şiirde bunlardan bir tanesidir. Şiirde duygu ve düşünceler estetik bir anlatım biçimiyle ve edebi kurallara bağlı olarak aktarılır. Şiir aynı zamanda anlatımı daha güzel hale getirir.

Şiirin hayatımızda yeri hiçbir zaman tartışılamaz. Tıpkı bedensel, sosyal ihtiyaçlarımız olmadan nasıl yaşayamıyorsak ruhumuzun manevi gıdası olan şiirler ve diğer sanat türleri olmadan da insan ruhsal anlamda yaşayamaz ve ruhu onlar olmadan aç kalır. Bizler de ruhumuzu sanatla besleyerek doyurabiliriz.

Zengin bir şiir geçmişine sahip bir kültüre sahibiz. Doğumdan ölüme, hayatımızın her anını, coşkumuzu, üzüntümüzü hasretimizi kısaca tüm duygularımızı şiirlerle anlatan bir gelenekten geliyoruz. Bu nedenle şiir hayatımızda önemli bir yer tutar.

Şiirlerde genellikle bir kafiye, uyum ve kurallara bağlılık vardır. Ancak bazı şiirler farklı bir duygu kazandırmak üzere oluşturulmaktadır. Farklı kültürel özelliklere ait içerikleri olan şiirlerin birbirinden farklı  anlatım biçimleri olabilir. Pastoral, mesnevi, didaktik, lirik, dramatik, epik, somut, senfonik ve modern şiir gibi bir çok alt dalı bulunur. Şekil bakımından ise ölçü, uyak ve nazım şekli gibi alt konuları vardır.

Şiirin olmadığı bir dünyada, edebiyatın gelişmesi ve ilerlemesi mümkün değildir.

(Visited 6.426 times, 1 visits today)