Sıkı dostluk

insanlar yaradılışları gereği arkadaşlık yapmaya ihtiyaç duyar. Arkadaşlık kişilerin sağlam ilişkiler kurmasını sağladığı gibi kişisel gelişimini ve ileride tek başına ayakta durmasına da büyük katkılar sağlayabilir.

Arkadaşlıklarda olumsuz duygularımızı, kaygılarımızı paylaşacağımız gibi; sevincimizi, mutluluğumuzu paylaşabilmek de önem taşır. En önemli paylaşımlar uzun bir süreçte yer alan okul arkadaşlığında yapıldığı değişmez bir gerçektir.

Okulun bir de yatılı olduğunu düşünülürse, nerdeyse yirmi dört saati bir arada geçen aynı binada, aynı odada kalanlar arsında kurulan arkadaşlık bağının çok daha sağlam ve sürekli olduğu görülür. Yatılı okul fikri önceleri insana çok soğuk ve rahatsız edici bir fikir olarak gelse de orada geçirilen zaman içerisinde kurulan arkadaşlıklar, birlikte çok zaman geçirmenin ve bir çok zorluğa da birlikte göğüs germenin yanı sıra bir çok güzel anıların oluşması sayesinde sıkı dostluklar ve arkadaşlıklar kurulur. Bu dostluk ve arkadaşlıklar insanın ömrü boyunca devam eder. İnsanın kişilik gelişimine ve tek başına da ayakta durmasına büyük katkı sağlar.

(Visited 139 times, 1 visits today)