Sınav Stressiz Bir Eğitim

 

Günümüz dünyasında iyi bir meslek sahibi olabilmek için iyi bir eğitim almak şart. İyi bir eğitim de ancak iyi bir eğitim kurumunda alınabilir. Eğitim kurumları tercihi veliler ve öğrenciler tarafından birlikte yapılmaktadır. Ancak dünyada ve ülkemizde sınırlı sayıda olan iyi eğitim veren eğitim kurumlar talep artınca söz konusu eğitim kurumları da kapasitelerinden fazla olan başvurular arasından sınav ve/veya mülakat yöntemiyle öğrenci kabul etmektedirler.

Dünya geneline baktığımızda ülkemizdeki sistemin aksine diploma/sertifika ve mülakat ile öğrenci kabulü yapıldığını görmekteyiz. Ekonomik anlamda da büyük bir pazar haline gelmiş olan eğitim sektöründe bu yöntemin kesinlikle daha uygun bir yöntem olduğunu belirtmek isterim. Ülkemizde devlet liselerine ve üniversitelerine sınavla öğrenci kabulü önceliklidir. Bazı özel lise ve üniversiteler hem merkezi sınav hem mülakat yöntemini tercih etmekle beraber bazı özel eğitim kurumları ise kendi sınavlarını ve mülakatlarını yaparak öğrenci kabul etmektedirler.

Ülkelerin tercih ettikleri eğitim sistemleri biraz da geçmişten günümüze süregelen kültürel ve sosyal faktörlerle de ilgili. Toplumların eğitim seviyesi yükseldikçe sınav sisteminden vazgeçildiğini görmekteyiz. Dünya genelinde uluslararası alanda geçerlilikleri olan sertifika program çeşitlerine baktığımızda Uluslararası Bakalorya (IB), A Level ve Fransız Bakaloryasını görmekteyiz. Ülkemizde de bu programları veren lise seviyesi orta öğretim kurumlarımızın da arttığını görmekteyiz. Ben de iyi bir geleceğe sahip olmamı sağlayacağını düşündüğüm için uluslararası geçerliliği olan ve A Level programının Türkiye’deki birkaç Ankara’da ise ilk uygulayıcısı olan Beştepe Kolejini tercih ettim. 4 yıllık eğitim süresi sonunda sahip olacağım A level sertifikalarımla sınav stresi yaşamadan bu alanda uluslararası camiada saygın bir kuruma kabul almak için çalışmalarıma devam ediyorum.

Ülkemizde yapılan lise ve üniversite sınavlarının öğrenciler üzerinde aşırı baskı ve strese sebep olduğunu, bu yüzden de öğrencilerin sınav dışında bir şey düşünemediklerini ve kendilerini farklı alanlarda geliştiremediklerini düşünüyorum.

Ortaokulu yurt dışında bitiren ve dolayısıyla TEOG(LGS) stresi yaşamayan birisi olarak Beştepe Kolejindeki eğitimim sonrasında da üniversite giriş sınavı stresi yaşamamayı planlıyorum. Bunun yerine okulumuzun rehberliğinde yut içinde/dışında kariyer planıma en uygun üniversiteyi seçip, başvurup kabul alacağımı umut ediyorum. Ayrıca önümüzdeki birkaç yıl içerisinde de IB veya A Level diploma sahiplerinin yurt içindeki yüksek öğretim kurumlarına sınavsız yani diploma ve mülakat yoluyla kabul edilecekleri bir dönemin de başlayacağını düşünüyorum.

İçinde bulunduğumuz dünyada meydana gelen değişimlerden etkilenmememiz kaçınılmazdır. Dolayısıyla zaman kaybetmeksizin bu değişimlere ayak uydurmalıyız.

Hayatımızın geri kalanı boyunca yapacağımız mesleğin sadece üç saatlik birkaç sınavla belirlenmesi yerine diğer birçok ülkenin yaptığı gibi bu süreci liseye de yayarak öğrencinin sosyal sorumluluk projelerine katkısı, spor, müzik gibi diğer yeteneklerini de göz önünde bulundurarak ve de en önemlisi onu dinleyerek kendini ifade etme yeteneğini gözlemleyerek okullara kabul edilmelerinin daha uygun bir yöntem olacağını ve biraz zaman alacak olsa da önümüzdeki yıllarda ülkemizde de yaygınlaşacağını düşünüyorum.

(Visited 38 times, 1 visits today)