Sınırlı Hoşgörü

Sınırsız hoşgörü toplumun düzenini bozacaktır. Buna bir örnek vermek istiyorum. Diyelim ki, Ayşe diye bir çocuk sokağa tükürdü, ama herkes bunu hoş karşıladı. Bu durumda, Ayşe yaptığının yanlış olduğunu anlamayacak ve kötü davranışlarını tekrarlayacaktır. Bu hoşgörü değildir. Gerçek hoşgörü nezaket, iyilik ve sevgiden oluşur.
Hoşgörü iyidir, ama az önceki örneğe benzerse o zaman kötüdür. Yaşadığımız toplumun düzeni sınırsız hoşgörü ile bozulur ve herkes sonunda hoşgörüsüz, sevgisiz ve kaba insanlara dönüşür. Eğer ölçülü, sınırlı şekilde hoşgörülü olursak, bu etrafımızda bir alışkanlık haline gelir ve insanlar birbirini rahatsız etmeden yaşayabilir.

(Visited 26 times, 1 visits today)