Sonsuzluk İçinde Küçük Bir Parantez

Dünya uzaydan baktığımızda küçük mavi gezegendir,”sonsuzluk içinde küçük bir parantezdir.” Jackson Brown.Her kıtası ayrı özellikler taşıyan içerisinde sapsarı çöllerin, ormanların, dümdüz yeşil arazilerin, masmavi dalgalı denizlerin, rengarenk çiçeklerin olduğu muhteşem denilebilecek bir gezegendir.4,5 milyar yaşındadır. Bir insana göre çok yaşlı gelebilir ama gezegen olarak baktığımızda orta yaşlı bir gezegendir. Her çeşit canlıya, hayvanlara ve bitkilere de ev sahipliği yapar. Dünyanın da içinde bulunduğu evrende dünya dan daha büyük ya da daha küçük çok fazla gezegen vardır. İnsanoğlu başka gezegenlere yerleşme fikrini çok uzun yıllar düşünmüştür. Günümüzde de halen güncelliğini koruyan bir tartışma konusudur.  Bu konu ile ilgili sürekli araştırmalar yapılıyor ama hala başka bir gezegene yerleşecek kadar kesin ve yeterli bilgiye sahip değiliz.Daha dünyayı bile tam olarak bilmiyor iken hiç bilmediğimiz gezegenlerde yaşamak çok uzun bir zaman alacaktır.Aynı zamanda pek çok teknik ve sosyal sorunu peşinden getirecektir. Peki başka gezegenler dünyanın yerini tutabilecek midir? Aslında olabilir, neden olmasın fakat alışmamız çok zaman alacaktır. Bu durumda dünya da kalmak daha mantıklı gelebilir ama son yıllarda dünyanın durumu gitgide kötüye gitmektedir. Örnek olarak küresel ısınma bu durumun başında yer almaktadır. Başka gezegenlere gitmek için teknoloji imkanımız yeterli değildir. Şu anda sahip olduğumuz teknolojiyi dünya için kullanabiliriz. Dünyanın sorunlarından sonra ise daha çok gezegen araştırmalarına yoğunluk verilebilir. Böylece yeni nesiller için hem güzel bir dünya ve başka gezegenler hakkında daha çok ve yeterli bilgi imkanı sağlanabilir. Ama maalesef hiç bir durum anlatıldığı kadar kolay değil bu yapılacak işlerin maliyetleri de oldukça fazladır. Bu durumu hızlandırmanın yollarından biri ise doğru bilinçlendirmedir. Toplum doğru bir biçimde bilinçlenirse sorunları çözmek daha kolaylaşır ve çözüldükten sonra tekrar böyle bir sorun yaşanmasının olasılığı azalır. Ayrıca teknoloji çok hızlı gelişiyor toplumun katkısı ile dünya daha güzel bir yer olabilir.Dünya nasıl oluştu? - Milliyet Çocuk“Hepimiz biraz daha fazla ilgi biraz daha fazla çaba gösterirsek, dünyamız cennet olur.”demiş Rosalind Welcher.Yani ilk önceliğimizin dünyanın şu an ki sorunları olması gerekli olduğunu düşünüyorum çünkü bu sorunlar önemli sorunlar ve bir nevi insanlığın geleceğine yatırım yapmak denilebilecek bir durumdur. Zaten teknoloji hızla gelişiyor .Daha fazla bize uygun standartlara sahip gezegenler keşfetmek, yeni nesiller için çok büyük avantaj olacaktır. 

(Visited 15 times, 1 visits today)