Sorumluluktan Kaçmak

Birçoğumuza göre grup halinde çalışmak tek başına çalışmaktan çok daha verimli ve kolaydır. Çünkü yaklaşık olarak her insan bir projeyi tek başına üstlenmektense yükünü hafifletmeyi tercih eder. Ayrıca grup halinde çalışmak süre bakımından da avantajlıdır. Fakat bu durumun gerçekleşmesi için gruptaki herkesin sorumluluklarını bilmesi ve onları tam olarak yerine getirmesi gerekir. Eğer herhangi bir bölümde sıkıntı çıkarsa onun düzeltilmesi çok daha zor olacaktır.

Bir proje üzerinde tek başına çalışılması ise başta çok daha zorlayıcı gibi görünse de her şeyin bir kişi tarafından yönetilmesi karışıklıkların azalmasına yardımcı olacaktır. Çünkü grup halinde çalışan her insan aynı düşüncelere sahip olmak zorunda değildir. Bu da birçok karışıklığa sebebiyet vereceği gibi çıkarılan ürünün kalitesinde de sıkıntılar olmasına neden olabilir. Ayrıca fikir ayrılıkları, grup çalışmasının bireysel çalışmadan farkı olan zaman kazanımı kavramını da ortadan kaldırabilir.

Eğer projeyi yapmak için toplanan bir grup insan bir tek kişi gibi düşünüp bir tek kişi gibi hareket etmiyorsa bunun getirileri avantajdan çok dezavantaj gibi yansır. Eğer bu şekilde bir bütün olunamıyorsa topluluğun içinden seçtikleri bir kişinin tamamıyla dinlenilmesi ve karşı gelen olsa bile ortamda fikir ayrılığı olmaması için dile getirilmemesi gerekir. Bence “Bir elin nesi var, iki elin sesi var sözü her durum için geçerli değildir.”.

İnsanların çoğu sorumluluktan kaçmaya meyillidir ve grup çalışmaları onlar için ödül niteliğindedir. Bütün yükün bir kişiye yığılması o kişi için zorlayıcı olacağı gibi o kişinin yapma isteğini de en aza indirecektir. Ayrıyeten bireysel çalışmalardan çıkan ürünler onları hazırlayan kişiler hakkında çok daha net bir izlenim yaratacaktır. Grup çalışmalarında ise çıkarılan ürün kötü olsa bile o grubun bütün üyelerini kapsamaz aynı zamanda tam tersi durum da geçerlidir.

Bana göre tek başına çalışmak grup halinde çalışmaktan daha verimlidir. Fakat 4-5 kişinin bir beyin olarak çalışabildikleri durumda bu durum geçerliliğini yitirir. Bana göre Ringelmann yasası Bir elin nesi var, iki elin sesi var sözüne haklı gelmektedir.

(Visited 89 times, 1 visits today)