Sorun Yasalarda mı?

       İnsanoğlu var olduğundan beri birlikte huzur ve mutluluk içinde yaşamak için kurallar getirmişlerdir. Düzeni ve güvenliği sağlamak için kurallara ihtiyaç vardır. Bu kurallar ahlak ve görgü kuralları gibi sözlü kurallar ya da din ve hukuk kuralları yani yasalar gibi yazılı da olabilir. Sözlü  kurallar kişiden kişiye, toplumdan topluma değişebilir fakat yazılı yasalar herkes tarafından kabul edilmek zorunda olan ve devlet tarafından yaptırımı olan kurallardır. Yasalar herkesi din, dil ve ırk ayrımı olmadan eşit hale getirir. Yasalar olmazsa toplumlarda kaos ve kargaşa ortaya çıkar ayrıca genellikle güçlü olanın güçsüz olanı ezdiği, düzensiz bir toplum oluşur. İnsanların hayatını kolaylaştırmak ve onları korumak için yasalar gereklidir.

      Peki daha katı yasalar daha barışçıl bir dünya sağlar mı? Yani diğer bir deyişle suçlara verilecek cezalar artarsa suç oranları düşer mi? Hırsızlık, cinayet gibi suçlar için yasalarda katı cezalar uygulanmaktadır. Hatta bazı ülkelerde idama varan cezalar ile bu suçlar önlenmeye çalışılmaktadır. Ancak bu katı uygulamaların olduğu ülkelerde ne suç oranlarının düştüğü ne de suçluların hukuktan korktuğu görülmüştür. Ülkelerdeki suç oranlarını incelediğimizde; suç oranları en yüksek ülkelerin arasında Venezuela, Afganistan gibi ülkeler yer almaktadır. Bu ülkelerin ortak yanını incelediğimizde ise yoksulluk, işsizlik, politik çatışmalar ve savaş gibi ortak özellikleri vardır. Bu ülkelerde suç oranlarını azaltmak için katı yasa uygulamaları denense de toplumun ekonomik ve kültürel düzeyinde olumlu gelişmeler olmadıkça katı yasa uygulamalarının da olumlu sonuç vermediği görülmektedir. En düşük suç oranı olan ülkelere baktığımızda ise bu ülkeler arasında Kanada, İzlanda ve Yeni Zelanda gibi ülkeler yer almaktadır. Bu ülkelerde; kadın erkek eşitliği vardır, ekonomik sıkıntılar düşüktür, hizmetlere erişim yüksek ve savaş gibi hayatı tehdit eden unsurlar yoktur. Bu ülkelerde kişileri suç işlemeye yönelten herhangi bir toplumsal faktör bulunmadığı için yasaların katı olup olmaması da suç oranında büyük bir etki yaratmamaktadır.

    Yani bu örneklerden görebileceğiniz gibi suç oranını sadece yasalar ve yasaların katılığı değil, toplumun kültürel ve ekonomik durumu, huzur miktarı gibi farklı faktörler de etkilemektedir. Bu nedenle suç oranını azaltmak ve daha barışçıl bir dünya yaratmak için yasaları daha katı hale getirmek değil dünyada ki tüm insanların eşit fırsatlara erişimini sağlamak önemlidir. Daha katı yasa getirmek kolaydır fakat var olan yasaları doğru uygulamak ve toplumu suç işlemekten uzak hala getirmek daha zordur. Ama zor olanı başarmak hem toplumun hem de devletin elindedir. Daha barışçıl bir ortamda yaşamımızı sürdürmek istiyorsak toplumun zor durumda olan kesimlerini göz ardı etmeden onları güçlendirerek bunu sağlayabiliriz. 

(Visited 38 times, 1 visits today)