Sorunsuz Şehir

Hayal edin ki bir ülke olsun ve bu ülkede sorun olmasın. Ne yazık ki günümüz şartlarında böyle bir yerin olması pek de mümkün değil ama şimdi temellerini atmaya başlarsak belki bizim için değil de gelecek nesiller için başarabiliriz. İlk olarak kanunları belirlememiz lazım ve zaten eğer sorunsuz bir ülke istiyorsak cumhuriyetten başka bir yönetim şekli olamaz. Sonra ülkemizde yaşayan insanlara yetecek kadar yapı insa etmemiz lazim. Ekonomi de saydığım bu maddeler kadar önem taşıyor. Ekonomik bağımsızlığımızı sağlamamız lazım ve sonra da ihracat bütçesini ithalat bütçesinden yukarıda tutmamız gerek. Ve elimizden geldikçe kendi ürünlerimizi üretmemiz ve dışarıya bağımlılığı azaltmamız da gerek. Ülkede savunma sanayisini gelistirmemiz ve kendi silahlarımızı üretmemizde gerek. Yine savunma için polisliğe de önem vermeliyiz. Ulaşım için halk otobüsleri yapmalı ve metro,tren,uçak,tramvay gibi modern ulaşım araçlarını da kullanmalıyız. İnsanların çalışabileceği iş imkanlarını sağlamalı ve insanları iyi bir insan olmaya yöneltmeliyiz. Ülkedeki hapishanelein hepsini kaldırmalı ve yerlerine insanları düzeltebilecek rehabilitasyon merkezleri kurmalıyız. Ve eğer bu maddelerin hepsini şimdiden uygulamaya başlarsak çok geç kalmış olmayız.

(Visited 22 times, 1 visits today)